کد خبر: ۱۹۹۱۴
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۳-30 September 2020
تصویرنویسی از دید شناخت واژگانی، یک بافت ترکیبی- اشتقاقی است که از سه پاره ی (تصویر + نویس + ی) ساخته شده است.
عصراسلام: تصویر نویسی به معنای: نگاه کردن به تصویر و نوشتن ِ آن چه از تصویر به ذهن برده ایم، نوشتنِ تصویر، نوشتن در باره ی تصویر، توصیف و تفسیر تصویر، نگاره نویسی، تصویرگزاری (یعنی گزارش نویسی از تصویر).

بنابراین، تصویر در این جا، ایستگاه اندیشیدن، بهانه ی خوب دیدن و به کارانداختن مغز و تولید نوشته است . هم چنان که از این معانی دریافت می شود ؛ تصویر نویسی دو مرحله ی کلی دارد :

خواندن ( تصویرخوانی) ، نوشتن ( تصویر نگاری)

خواندن ( تصویرخوانی)

خواندن خود چند سازه یا پاره دارد : خواننده – خواندن-  متن – معنا.

خواننده ، من و شما یا هرکسی است که متن پیش رو را می خواند .

خواندن یا خوانش ، آن کاری است که به هنگام رویارویی با متن رخ می دهد .

متن آن چیزی است که در برابر دیدگان ما یا هر خواننده، جای می گیرد و دست مایه ای برای به کار افتادن چرخه های کارخانه ی فکر می شود. به بیان دیگر، هر صفحه، صحنه و رویداد، از دید ما متن است. از رو، متن می تواند دیداری باشد مانند تصویر، صحنه، فیلم یا رویداد، می تواند شنیداری باشد مانند هر صدایی که آگاهانه به آن گوش می سپاریم و در پی آن ذهن،  معناسازی می کند و یا  می تواند خوانداری باشد مانند این نوشته یا هر نوشته ی دیگر که در آن، کلمات نماد دیداری هستند؛ به همین سبب متن های خوانداری، متن های دیداری هم به شمار می روند. 

پس، متن نوشته و متن تصویری هر دو دیداری اند؛ تفاوتشان در این است که در متن دیداری تصویری، نماد  خواندن، شکل ، نگاره، صحنه یا رویداد است اما در متن نوشتاری، نماد خواندن، واژه ها هستند.

یادکردِ این سخن هم بایسته است که از دیدی دیگر، می توان بر بنیاد پنج درگاهِ حسّی، متن ها را به پنج گونه، رده بندی کرد:

- متن شنیداری: آوا و صدایی است که از راه دو گوش، دریافت و خوانده می شود.

- متن دیداری: نشان و نمادی است که از دریچه ی چشمان، دریافت و خوانده       می شود.

- متن بویشی: چیزی است پراکنده در هوا که از بادراهِ رفت و برگشتی نفَس، از سوراخ های بینی، دریافت و خوانده می شود.

- متن چششی: چاشنی، طعم و مزه ای است که از راه حسّ چشیدن، در گستره ی دهان و زبان،  دریافت و خوانده می شود.

- متن پساوشی: پیکره و جسمی است که از راه پسودن و لمس ، چگونگی جنس آن ها دریافت و خوانده می شود . نابینایان از این گونه متن و خوانش ، بهره می گیرند.

از این دیدگاه، خواندن هم بر حسب ابزار پنج حس، به پنج گونه ، بخش‌پذیر می‌شود که برای سادگی نامگذاری ، نام همان ابزارها را بر این گونه‌ها نهاده‌ام :

۱- خواندن گوشی: در این گونه ، مغز اطلاعات را از راه گوش، دریافت می کند.

۲- خواندن چشمی: در این گونه ، مغز اطلاعات را از راه چشم، دریافت می کند.

۳- خواندن دماغی: در این گونه، مغز اطلاعات را از راه بینی، دریافت می کند.

۴- خواندن زبانی: در این گونه، مغز اطلاعات را از راه زبان، دریافت می کند.

۵- خواندن پوستی: در این گونه، مغز اطلاعات را از راه پوست، دریافت می کند.

پیداست که در«تصویر خوانی»، گونه‌ی دوم خواندن و شاهراه چشم، در کار خواهد بود. به همین روی، می گوییم تصویرخوانی، تمرینِ خوب دیدن و پرورش دقّت در نگاه است. 


منبع کتاب :تشریح تصویر نویسی
دکتر اکبری شلدره

کانال علوم وفنون ادبی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان