کد خبر: ۱۹۸۹۴
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۶-30 September 2020
علایم انسان در حال مرگ : بسیاری از ما درباره لحظه مرگ و جان دادن صحبتهایی را شنیده ایم و فرا رسیدن آن لحظه و اتفاقاتی که قرار است برایمان پیش آید ، خوف و وحشت داریم .
در لحظه مرگ برخی از واقعیت ها که در زمان حیات، بر انسان پوشیده است ، بر او آشکار می ‏شود؛ زیرا در آن زمان که آدمی از مرز دنیا می گذرد، فرشته مرگ را می بیند و در آستانه جهان غیب قرار می گیرد. در این بخش ازراجعون شما را با اتفاقاتی که لحظه مرگ می افتد آشنا می کنیم.هنگام مرگ

چیز هایی  که محتضر هنگام مرگ می بیند : 
فرشته مرگ به او می گوید: اینجا منزل تو است و نعمتایدار، اموال، خانواده و خویشاوندانت دراینجایند. هر کدام از خویشاوندان و خانواده ات صالح باشند، دراینجا با تو خواهند بود.

 برخی از واقعیت ھا در زمان حیات، بر انسان پوشیده است و لحظه مرگ، بر او آشکار می شود؛ زیرا در آن زمان که آدمی از مرز دنیا می گذرد، فرشته مرگ را می بیند و در آستانه جھان غیب قرار می گیرد. در چنین حالتی است که رابطه او با اطرافیان و اطرافیانش با وی قطع می شود؛ نه محتضر می تواند مشاھدات خود را برای آنان بگوید وآنچه بر وی می گذرد، توضیح دھد و نه اطرافیان قادرند به اطلاعات و مشاھدات محتضر پی ببرند و از چگونگی حالش آگاھی یابند. سیّد جواد موسوی در مقاله ای به اموری که محتضرھنگام مرگ مشاھده می کند در آئینه آیات و روایات پرداخته که در ذیل می آید.

شخص محتضر ظرف چند لحظه که انتقال روح او انجام می شود، پرده از جلوی دیدگانش کنار رفته، از عالم دیگر شاھد مناظر مطبوع و یا رنجآور این دنیا میشود.

به عبارت دقیق تر می توان گفت برخی از واقعیت ھا در زمان حیات، بر انسان پوشیده است و لحظه مرگ، بر او آشکار می شود؛ زیرا در آنزمان که آدمی از مرز دنیا می گذرد، فرشته مرگ را می بیند و در آستانه جھان غیب قرار می گیرد. در چنین حالتی است که رابطه او با اطرافیان و اطرافیانش با وی قطع می شود؛ نه محتضر می تواند مشاھدات خود را برای آنان بگوید و آنچه بر وی می گذرد، توضیح دھد و نه اطرافیان قادرند به اطلاعات و مشاھدات محتضر پی ببرند و از چگونگی حالش آگاھی یابند.

 
 اوضاع و احوال کسی که فرشته مرگ را دیده و به جھان غیب راه یافته است، از بعضی جھات شبیه انسانی است که به خواب عمیق فرو رفته و از دنیای بیداری جدا شده است. قلب و مغز او ّ فعال است؛ ّ اما از اطرافش بی خبر است. نه بیدارانی که اطرافش ھستند از مشھودات وی باخبرند و نه او میتواند در آن حال آنچه را میبیند، برای آنان توضیح دھد.

«در ادوار حیات بشر، سه روز است که از نظر دینی بسیار مھم ّ تلقی شده و بزرگ ترین ّ تحول در آنھا به وقوع می پیوندد؛ یکی روز ولادت است، سپس روز مرگ و سوم روز قیامت. در این سه روز، انسان از عالمی به عالمی دیگر انتقال می یابد و تمام شرایط زندگی و قوانین حیاتی
اش دگرگون میشود.

به ھمین خاطر «وقت احتضار و مرگ را «معاینه» گویند؛ برای آنکه آثار آن عالم را بالعیان مشاھده می کند، و چشم غیبی ملکوتی گشوده می شود و ّ شمه ای از احوال ملکوت بر اوکشف گشته و بعض آثار و اعمال و احوال خویش را مشاھده میکند.»

بسیار واضح است که تفاوت مشھودات اھل ایمان و کفر به اعمال آنھا بستگی دارد؛ اھل ایمان و عمل صالح از کرامات حق تعالی بھره مند می شوند و مناظر مطبوع و دلپذیر را مشاھده می
کنند؛ ولی اھل کفر و نفاق به اندازه حظّ و بھره خود و آنچه در دار دنیا کسب نموده اند، آثار
غضب و قھر الھی را مشاھده می کنند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان