کد خبر: ۱۹۶۷۵
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۸-19 September 2020
هیماتولوژی یا خون شناسی که بحث کننده از طرز تشکیل خون ، ترکیب خون ، ساختمان و اجزای متشکله خون میباشد
:خون Blood: چیست؟
خون عبارت از یک نسج منضم، اختصاصی  دوارانی میباشد. 
خون از دو قسمت عمده تشکیل یافته 
 عبارت اند از:
1. پلازما که قسمت مایع خون است
2. کرویات سه گانه (سفید .سرخ .پلتلیت ) 
که قسمت جامد خون را تشکیل میدهدN
که 55 فیصد خون را پلازما و 45 فیصد دیگر آنرا عناصر حجروی یا کرویات سه گانه  تشکیل میدهد. 
پاورآف هایدروجن ( PH ) خاصیت تعامل خون که  در حالت طبیعی قلوی است خون در داخل عضویت به شکل مایع و در خارج از عضویت بعد از 3 الی 5 دقیقه به علقه میشود
مغذاستخوان .کبد . طحال غدوات تیموس و لمفاوی ازجمله قسمت های بدن است که خون میسازد یعنی خون ساز است
حجرات خون:
حجرات یاهم کرویات خون که بخش جامد خون را تشکیل میدهد عبارت اند از :
: کرویات سرخ خون یا اریتروسیت ها RBC
‏ (Red blood cells)
 کرویات سرخ خون وظیفه انتقال گازات که  اکسیجن را از شش ها به حجرات و انتقال کاربن را از حجرات به شش ها جهت خارج نمودن از بدن را دارد.
: کرویات سفید خون یا لوکوسیت ها WBC 
‏(White blood cells)
کرویات سفید خون وظایف معافیتی Immunologic یا دفاعی بدن را دارد.
: صفحات دمویه یا ترومبوسیت ها Platelets
  صفحات دمویه وظیفه لخته شدن خون را به عهده دارد یعنی از خونریزی ها جلوگیری میکند
اشکال کرویات سفید یا لوکوسیت ها:
لوکوسیت ها از نظر موجودیت دانه داربودن بدو دسته تقسیم میشوند که گرانولوسایت ها یا کرویات سفید دانه دار و اگرنولوسیت ها یا کرویات سفید بیدون دانه  
‏1: Granulocyte    حجرات سفید گرانول یا دانه دار  که به سه بخش تقسیم میشود.
‏1. Basophile
‏2. Neutrophil
‏3. Eosinophil
‏2: A granulocyte یا حجرات سفید اگرنوال ها یا بیدون دانه دار ها که به دو بخش تقسیم میشود.
‏1. Lymphocyte
‏2. Monocyte
! مرحله ساخت خون در جنین:
: در هفته های اول حاملگی خون در Yolk sac ساخته میشود.
2. در هفته ششم حاملگی خون در کبد ساخته میشود. و طحال  ، تیموس ، غدوات لمفاوی
 همکاری میکند.
: در هفته بیستم حاملگی خون در مغز استخوان  ساخته میشود. که در موقع تولد به حد کمال خود میرسد.
: نسج خون در داخل سیستم بدن بواسطه قلب به دوارن یاهم جریان افتاده .
 درعضویت یک انسان بالغ به اندازه 70 کیلویی که در حدود 5 الی6 لیتر میشود خون موجود است.
:انتی کوگلانت مواد کیماوی که مانع لخته شدن خون  در خارج از عضویت میگردد.
.. وظایف پلازما:
:کمک برای انتقال مواد در خون
:حفظ فشار اوسموتیک خون
:سهم گیری در تشکل علقه دمویه به دلیل احتوای پروترومبین و غیره فکتورهای تحثیری خون
حفظ موازنه اسید
:ذخیره ای پروتین ها برای موقع ضرورت
:مجادله با انتانات به دلیل احتوای گاما گلوبولین ها
:حفظ فشار و تامین لزوجیت خون
: اهمیت و وظایف خون:
اصطلاح Blood Is Life یا خون حیات است بیانگر اهمیت خون میباشد وظایف خون عبارت اند از:
وظیفه ای تنفسی دارد انتقال اکسیجن از شش ها به حجرات و انتقال کاربن از شش حجرات به خارج بدن.
: وظیفه اطراحیه:
 دفع و انتقال مواد فاضله و متالولیک به اعضای اطراحیه از قبیل کلیه ها.
وظیفه ای تغذیوی: انتقال مواد غذایی جذب شده از امعا به حجرات و انساج بدن.
:وظیفه ای دفاعیه: 
دفاع مستقیم در برابر انتانات توسط کرویات سفید خون که خاصیت فاگوسیتوز یعنی بیگانه خوری دارند.
دفاع غیر مستقیم در برابر انتانات از طریق تولید انتی بادی ها و تامین معافیت بدن در برابر امراض و انتانات که توسط لمقوسیت ها و سیستم معافیتی انجام میشود.
:جلوگیری از ادامه خون ریزی:
 توسط برومبوسیت ها پلاکت ها و فکتورهای پلازمایی .
: وظیفه ای بفری: 
بفر عبارت از محلولی است که با علاوه کردن مقدار کمی اسید و قلوی در ان PH ان تغیر نکند. خون اسیدها و قلوی های را که از اثر احتراق مواد غذایی به وجود می ایند خنثی میسازد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان