کد خبر: ۱۹۶۶۳
تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۹-19 September 2020
محيطهاي كشت را متناسب با نوع آزمايش مي‏توان به دو صورت مايع و جامد تهيه كرد .
1- محيط كشت مايع :
محيطهاي مايع به علت نداشتن آگارد در تركيب خود به صورت جامد در نيامده و متناسب با نوع ميكروارگانيسم و آزمايشهاي مورد نظر مي‏توان آنها را در لوله‏هاي آزمايش ـ ارلن ماير و يا ظروف ديگر مورد استفاده قرار داد . در مواردی که تعداد باکتری زیاد باشد به کار می رود مثلا در اب
و به این محیط کشت براث می گویند.

2- محيط كشت جامد :

محيطهاي جامد به علت دارا بودن آگار در تركيب خود به صورت جامد بوده و متناسب با ميكروارگانيسم ها و آزمايش هاي مورد نظر مي‏توان آنها را در لوله ظروف پتري و يا ظروف ديگر مورد استفاده قرار داد . همچنین از دو قسمت ژلاتینی و جامد تشکیل شده است و قسمت ژلاتینی ممکن است از جنس خود ژلاتین یا اگار اگار و یا سیلیکاژن باشد و در واقع اگار عصاره ای از جلبک قرمز دریایی می باشد که به محیط کشت شکل می دهد
محیط کشت :

محیط کشت ، محیط مایع یا جامدی است که به منظور کمک به رشد میکروارگانیزم یا سلول ها طراحی می شود . این محیط ها حاوی منبع کربن ونیتروژن مشخص و عناصر ضروری و ویتامین های مورد نیاز میکروب می باشد .
انواع محيطهاي كشت ـ محيطهاي كشت را از نظر تركيب شيميايي و دارا بودن مواد غذائي يا مواد باز دارنده مي‏توان به چند دسته تقسيم كرد .
1- محيط كشت انتخابي (Selective) :
اين محيطها براي جدا كردن يك يا دسته‏اي از ميكروارگانيسم‏ها بكار مي‏روند و به علت دارا بودن مواد بازدارنده، از رشد ميكروارگانيسم‏هاي ناخواسته جلوگيري مي‏كنند مانند محيط برد باركر جهت جدا كردن استافيلوكوكوس اورئوس و يا محيط S.S براي سالمونلا و شيگلاو يا محيط داراي نمكهاي صفراوي براي جدا كردن كلي فرمها .
این محیط ها برای رشد باکتری های مطلوب بهینه شده اند . در این محیط ها تنها باکتری های مورد نظر رشد می یابند . برای مثال اگر یک ارگانیزم به آنتی بیوتیک خاصی مثل آمپی سیلین یا تتراسیکلین مقاوم باشد میتوان این آنتی بیوتیک را به محیط کشت اضافه نمود ، در این صورت سایر سلول های حساس به این آنتی بیوتیک قادر به رشد نخواهند بود
2- محيطهاي كشت غني كننده (Enrichment) :
اين محيطها معمولا در مواردي به كار مي‏روند كه تعداد ميكروارگانيسم مورد جستجو در نمونه غذائي كم بوده و يا به علت وجود زياد ميكروارگانيسم‏هاي ديگر جدا كردن آن با اشكال مواجه است.اين محيطها با تركيب خاص خود از نظر pH و مواد غذائي امكان رشد براي ميكروارگانيسم مورد نظر را فراهم مي‏كند،مانند محيط گوشت پخته براي جدا كردن استافيلوكوكوس اورئوس . این محیط شامل نیازهای غذایی پیچیده مورد نیاز برای رشد میکروارگانیزم می باشد .
بنا بر تعزیف دیگر اگر به محیط کشت کامل موادی نظیر خون یا سرم به میزان 5 یا 10 درصد اضافه کنیم محیط کشت غنی بدست می اید که میتوان به محیط کشت بلاد اگار و محیط کشت شکلات اگار اشاره نمود.
۳- محيطهاي كشت افتراتي ( جدا كننده ) (Differential) :
محيطهايي هستند كه ميكروارگانيسم‏هاي مختلف در آن ويژگيهاي خاص خود را نشان مي‏دهند , مانند محيط هاي خون دار كه در آن نمونه‏هاي هموليتيك و غير هموليتيك از هم جدا مي‏شوند . و محيط مك كانكي آگار كه در آن كلي فرمهاي تخمير كننده لاكتوز پرگنه‏هاي قرمز مي‏دهند . در حالي كه باكتريهاي روده‏اي كه قادر به تخمير لاكتوز نيستند مانند سالمونلا پرگنه‏هاي بي رنگ به وجود مي‏آورند .
مك كانكي آگار نوعي محيط افتراقي جامد براي متمايز كردن جمعيت زيادي ازميكروبها است. اين محيط اهميت كاربردي زيادي در شناسايي تخميركننده هاي لاكتوز، پاتوژن هاي روده اي گرم منفي و جلوگيري ازرشد باكتريهاي گرم مثبت دارد. كلني باكتري هاي تخميركننده لاكتوز،محيط را به رنگ قرمز درمي آورند.رنگ قرمز درنتيجه ايجاد محيط اسيدي بوسيله تخمير كننده هاي لاكتوز شكل مي گيرد.ارگانيسم هايي كه نمي توانند لاكتوز را تخمير كنند، سبب تغيير رنگ نمي شوند.
ايوزين متيلن بلو آكار نوعي محيط كشت افتراقي است كه براي تشخيص و جداسازي باكتري هاي ميله اي روده اي كرم منفي استفاده مي شود. همجنين ايوزين متيلن بلو آكار مانع از رشد باكتري هاي كرم مثبت مي شود. مبناي افتراق در اين محيط بكاركيري دو رنك شاخص يعني ايوزين و متيلن بلو‘است كه متمايزكننده تخميركننده هاي لاكتوز ازاركانيسمهاي فاقد توانايي تخمير لاكتوز مي باشد. در اين محيط باكتري هاي تخمير كننده لاكتوز داراي كلني هايي بامركز تيره هاشيه اي شفاف خواهند بود در حاليكه اركانيسم هايي كه نميتوانند لاكتوز را تخميركنند‘ كلني هاي كاملا بي رنك خواهند داشت.
4-محیط کشت کامل یا عمومی :
مانند محیط کشت نوترینت اگار (na) يا نوترينت براث(nb) و اين محیط ها حاوی کلیه مواد لازم برای رد می کند .

KIA (کلیگر ایرون آگار ) مشابه TSI است با این تفاوت که فاقد سوکروز می باشد .
شد باکتری ها هستند و فاقد مواد ضد میکروبی اند .
5-محیط کشت اختصاصی:

در این محیط فقط یکسری باکتری های خاص می توانند رشد کنند و از رشد باکتریهای دیگر جلوگیری می شود

مانند محیط کشت مانیتول اگار که استاف اورئوس بیماریزا در ان رشد می کند و یا محیط کشت سالمونلا- شیگلا که برای جدا سازی باکتریهای فوق از انترو باکتریاسه به کار می رود
استاف (stoph) شامل:
1- چاپمن استون اگار(c.s.a)
2- مانیتول سالت اگار(m.s.a)
3- برد پارکر
6-محیط کشت انتقالی:
برای جلوگیری از ازبین رفتن مقداری از میکرو ارگانیسم های موجود در نمونه ای که مدتی طول میکشد تا از محل گرفتن نمونه به ازمایشگاه برسد بکار می رود مثل محیط استوارت(stuart)
Agar :
آگار یک پلی ساکاریدی است که از دو جزء ساخته شده است :
· آگارز agarose
· آگاروپکتین agaropectin
آگارز یک پلی ساکارید خطی است که از بتا دی گالاکتوز و 3و6 انهیدرو آلفا ال گالاکتوز تشکیل شده است.
Beta-D-galactose + 3-6anhydro-alpha-L-galactose =agarose
آگاروپکتین یک پلیمر اسیدی است . واحدهای آگاروپکتین مانند آگارز است با این تفاوت که در برخی از جایگاهها گروههای سولفات ، متیل و پیرویک اسید جایگزین شده است .
آگار در دمای 30-40 درجه سانتیگراد به فرم ژل و در دمای 90-95 درجه به حالت سل درمی آید . آگارز در ایجاد حلت ژل در آگار نقش دارد .
آگار برای جامد کردن محیط های کشت استفاده می شود و با سایر ترکیبات موجود مانند عصاره گوشت ، پپتون ، پروتئین ها ، قند ، پیگمان ها ، معرف ها ، بازدارنده ها و ... واکنش نمی دهد . حتی پس از اتوکلاو نیز تغییر ساختار یا رنگ نمی دهد . علاوه بر اینها ارگانیزم ها قادر به استفاده از آگار به عنوان منبع انرژی نیستند .
Mannitol Salt Agar :

این محیط یک محیط کشت انتخابی – افتراقی است ، حاوی 5/7 % نمک ، قند مانیتول و معرف PH فنل رد می باشد . غلظت بالای نمک آن عامل انتخابی شدن محیط و عدم رشد بسیاری از باکتری ها می گردد .

اعضای استافیلوکوک قادر به رشد در این محیط اند . S.aureus علاوه بر رشد میتواند با تخمیر مانیتول تولید اسید کند که باعث کاهش PH می شود . در PH اسیدی فنل رد از قرمز به زرد تغییر رنگ می دهد .

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس قادر به تولید اسید نیستند ، پس کلنی های قرمز تشکیل می دهند . این امر سبب افتراق اورئوس از ساپروفیتیکوس و اپیدرمیدیس می شود .
osin Methylene Blue Agar :
یک محیط انتخابی – افتراقی حاوی مواد زیر است :
· پروتئین
· بافر
· متیلن بلو
· ائوزین
· کربوهیدرات های سوکروز و لاکتوز
رنگ های ائوزین و متیلن بلو مانع از رشد باکتری های گرم + شده و به باکتری های گرم – اجازه رشد می دهند . لاکتوز و سوکروز منبع کربن اند و باکتری ها بر اساس توانایی تخمیر و عدم تخمیر لاکتوز از هم جدا می شوند . (سوکرز منبع کربن برای باکتری هاییست که لاکتوز را تخمیر نمی کنند . )
لاکتوز + ها کلنی تیره و لاکتوز – ها کلنی شفاف تولید می کنند .
Mac Conkey Agar :
این محیط ، یک محیط انتخابی – افتراقی است که سبب رشد انتروباکتریاسه و باکتری گرم – و افتراق لاکتوز + ها از لاکتوز – ها می شود . حاوی مواد زیر است :
· پروتئین
· نمک صفراوی
· کلرید سدیم
· لاکتوز
· کریستال ویوله
· قرمز خنثی
عمل انتخابی محیط مربوط است به کریستال ویوله و نمک صفراوی که مانع رشد گرم + ها می شوند. آنها که لاکتوز + اند به رنگ قرمز صورتی اند که ناشی از تولید اسید از تخمیر لاکتوز و جذب آن توسط نوترال رد و بدنبال آن تغییر رنگ معرف به قرمز می باشد. لاکتوز – ها کلنی بی رنگ ایجاد می کنند .
Triple Sugar Iron Agar ( TSI ) :
این محیط برای شناسایی باسیل گرم – بر اساس توانایی تخمیر لاکتوز ، گلوکز و سوکروز و تولید SH2 می باشد . محیط حاوی مواد زیر است :
· 1/0% گلوکز ، 1% لاکتوز ، 1% سوکروز
· منبع سولفور
· کلرید سدیم
· پروتئین
· معرف SH2
· فنل رد
تخمیر قندها توسط میکروارگانیزم همراه با تغییر رنگ است .
باکتری تخمیر کننده گلوکز مقادیر فراوانی از اسید را تولید می کند و رنگ محیط را زرد رنگ می کند . مواد قلیایی نیز در اثر دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو پپتون تولید می شود . این مواد قلیایی مقدار کم اسید تولید شده در سطح را که در اثر تنفس ایجاد شده خنثی می کند ، اما نمی تواند مقدار فراوان اسید ته لوله را خنثی کند . بنابراین بالای لوله قرمز و ته آن زرد است . K/A) )
باکتری هایی که علاوه بر گلوکز می توانند لاکتوز و سوکروز را نیز تخمیر و تولید اسید کنند سبب زرد شدن کل لوله می شوند .( مقدار اسید تولیدی زیاد است ) A/A) )
عدم تغییر رنگ محیط نشاندهنده عدم تخمیر قندهاست که در این صورت احتمالا باکتری باسیل روده ای نیست .(K/K )
تولید گاز همراه با ایجاد ترک و حباب در محیط است . SH2 در نتیجه احیای تیوسولفات سدیم است . این گاز با سولفات آمونیوم فریک محیط ترکیب شده و رسوب سیاهی را ایجاد میکند
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان