کد خبر: ۱۹۴۹۱
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۵-11 September 2020
تعداد اوزان پركاربرد را یكی از محققان ۲۹ تا بیان کرده است.
عصراسلام: این اوزان را بر مبنای نظم میان هجاهای كوتاه و بلند آنها می توان به ۹ گروه، كه هر كدام شامل ۲ یا ۳ وزن هستند، و ۵ تك وزن مرتب كرد. 

گروه‌های اوزان:

گروه یك

 ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
روزگار است این كه گه عزت دهد گه خوار دارد
چرخ بازیگر ازین بازیچه ها بسیار دارد

۲) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن‌‌ 
ای مسلمان فغان از جور چرخ چنبری
وز نفاق تیر و قصد ماه و كید مشتری

۳) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
هر كس از زن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من

گروه دوم

1۱) فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن
نظر آوردم و بردم كه وجودی به تو ماند
همه اسمند و تو جسمی،همه جسمن و تو روحی

۲) فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
نه منِ  خام طمع ،عشق ِ تو می ورزم و بس
كه چو من ، سوخته در خیلِ تو بسیاری هست

۳) فعلاتن فعلاتن فعلن
بت ِ خود را بشكن خوار و ذلیل 
ناموَر شو به فتوّت چو خلیل

گروه سه

۱) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 
عشق تو بر بود ز من مایه ی مایی و منی
خود نبود عشق تو را چاره ز بی خویشتنی

۲) مفتعلن مفتعلن فاعلن
این وزن دوری است:
كرده گلو پر ز باد قمری سنجاب پوش
كبك فرو ریخته مشك به سوراخ گوش

گروه چهارم

۱) مستفعل مستفعل مستفعل مستف
تا كی به تمنای وصال تو یگانه
اشكم شود ازهر مژه چون سیل روانه

۲) مستفعل مستفعل مستفعل فع
تقدیر كه بر آن كشتنت آزرم نداشت
بر حسن جوانیت دل نرم نداشت
این وزن رباعی است

۳) مستفعل مفعولن مستفعلن مفعولن 
وقتی دل سودایی می رفت به بستا ن
بی خویشتنم كردی بوی گل و ریحان ها

گروه پنجم

۱) مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل 
امروز روز شادی و امسال سال گل
نیكوست حال ما، كه نكوباد حال گل

۲) مستفعل مفاعل مفعولن 
ای آن كه غمگنی و سزا وا ری
واندر نهان سرشك همی باری

۳) مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن 
ای باد بامدادی خوش می روی به شادی
پیوند روح كردی پیغام دوست دادی

گروه ششم

۱) مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم
جرس فزیاد می دارد  كه بر بندید محمل ها

۲) مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
الهی سینه ای ده آتش افروز
در آن سینه دلی وان دل همه سوز

گروه هفتم

۱) فعولن فعولن فعولن فعولن
به سبزه درون لاله ی نو شكفته
عقیق است گویی به پیروزه اندر

۲) فعولن فعولن فعولن فعل 
مگردان سر از دین از راستی
كه خشم خدا آورد كاستی

گروه هشتم

۱)مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن
گرم عذاب نمایی به داغ و درد جدایی
شكنجه صبر ندارم بریز خونم و رستی

۲)مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
به حسن خلق و وفا به یار ما نرسید
تو را درین سخن انكار كار ما نرسید

گروه نهم 

۱) مستفعل فاعلات مستفعل 
از كرده ی خویشتن پشیمانم 
جز توبه ره دیگر نمی دانم

۲) مستفعل فاعلات فع لن 
لاف از سخن چو در توان زد
آن خشت بود كه پر توان زد


امیر نورمحمدی
کانال‌علوم وفنون ادبی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان