کد خبر: ۱۹۴۴۸
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۹-08 September 2020
زبان آلمانی عاشق کلمه‌های ترکیبی است که از کنار هم گذاشتن دو یا چند واژه و استخراج معنی متفاوت به دست می‌آیند.
اغلب این فحش‌ها اینجوری هستند، برای همین اول هر جزء رو معنی می‌کنم بعد معنی ترکیب رو می‌گم.
Ekelpaket
اِکِل‌پاکِت
Ekel= چندش خودشم فحشه به تنهایی 
Paket=بسته
بستهٔ چندش، مجموعه‌ای از صفات چندش‌آور و منزجرکننده

Hohlkopf/Strohkopf/Holzkopf
هول‌کُپْف/اشْتروکُپْف/هولْتْس‌کُپْف
Hohl=خالی (خودش باز فحشه)
Stroh=کاه
Holz=چوب
Kopf=سَر
روشنه گمونم، انواع توصیف آدم احمق.

Lackaffe
لاک‌اَفِه
Lack=لاک، ورنی، رنگ براق
Affe=میمون
کسی که لباس جلف و براق می‌پوشه و به طرز اغراق‌آمیزی به سر و وضعش می‌رسه، اما آخرش میمونیه در لباس زیبا!

Schuft
شوفْت
این واقعاً قدیمی شده ولی آهنگش رو خیلی دوست دارم! یعنی آدم پست و رذل.
تصویری کلیشه‌ای در ذهنم ایجاد می‌کنه که زنی زیبا با چشمای اشک‌آلود به محبوب خیانتکارش می‌گه:
Du Schuft!
ای پست‌فطرت!

Taugenichts
تاوْگِه‌نیشْتْس
Taugen
به کار آمدن
Nichts
هیچ
کسی که به هیچ کاری نمیاد، حیف نون، به‌دردنخور.
شبیه به این،
Tunichtgut
هم داریم.
Tun
انجام دادن
gut=خوب
کسی که هیچ کار خوبی نمی‌کنه یا هیچ کاری رو خوب نمی‌کنه،
و
Nichtsnutz
نیشْتْس‌نوتْس
Nutz=فایده
که یعنی بی‌مصرف

Dünnbrettbohrer
دون‌بْرِت‌بُورِر
Dünn=نازک
Brett=تخته
Bohrer=سوراخ‌کن، مته
کسی که فقط می‌تونه تخته‌های نازک رو سوراخ کنه! بی‌عرضه، بی‌هنر، بی‌دست‌وپا.

Trübe Tasse
تروبِه تاسِه
Trüb=کدر
Tasse=فنجون
فنجونِ کدر! واقعاً نمی‌دونم ریشه‌اش چیه ولی به آدم هالو و خنگ می‌گن.

Trampel
ترامْپِل
Trampeln=با قدم‌های سنگین گرومپ گرومپ راه 
رفتن
آدمی که ظرافت نداره و چیزی هم بارش نیست.

Nervensäge
نِرْفِن‌زِگِه
Nerven=اعصاب
Säge=اره
همونی که ما بهش می‌گیم سوهان روح، آلمانی‌ها بهش می‌گن ارهٔ اعصاب

Blindgänger
بلینْدگِنْگِر
Blind=کور
Gänger=رَونده
در واقع به بمبی می‌گن که عمل نکرده، ولی وقتی به آدم اطلاق کنن روشنه که منظور چیه! یعنی همونقدر پرفایده‌اس و به درد می‌خوره که بمب خنثی‌مونده


آتوسا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها