کد خبر: ۱۹۲۵۷
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۵-31 August 2020
در هفته‌های گذشته نتيجه تكان دهنده و گزارش تأمل برانگيز نظرسنجي گمان از ميزان دينداري ايرانيان منتشر شد.
عصراسلام: نظرسنجی «نگرش ایرانیان به دین» از تاریخ ۱۷ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۹ به مدت ۱۵ روز انجام گرفت. در این نظرسنجی بیش از ۵۰ هزار پاسخ‌دهنده شرکت کردند و حدود ۹۰٪ پاسخ‌دهندگان ساکن ایران بوده‌اند. 

یافته‌های این گزارش، دیدگاه افراد باسواد بالای ۱۹ سال ساکن ایران (برابر با ٪۸۵ افراد بزرگسال در ایران) را بازتاب ‌می‌دهد و با سطح اطمینان ۹۵٪ و حاشیه خطای ۵٪ قابل تعمیم به این جمعیت است. 

این نظرسنجی تلاش کرده است تا نگرش ایرانیان را به دین و موضوعات مرتبط با آن، که در فضای جاری به دلیل محدودیت‌های موجود نمی‌تواند بطور علنی مورد پرسش قرار گیرد، به ‌طریقی روشمند اندازه‌گیری کرده و به ثبت برساند.بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۷۸٪ ایرانیان به خدا باور دارند. 

همچنین ۳۷٪ به مفهوم زندگی بعد از مرگ، ۳۰٪ به بهشت و جهنم، ۲۶٪ به جن و ۲۶٪ به ظهور منجی بشریت معتقد هستند. حدود ۲۰٪ از جامعه نیز به هیچ‌یک از این موارد اعتقاد ندارند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد درحالیکه ۳۲٪ جامعه خود را «مسلمان شیعه» می‌دانند، ۹٪ خود را خداناباور (آتئیست)، ۸٪ معنویت‌گرا، ۷.۵٪ زرتشتی، ۷٪ ندانم‌گرا و ۴.۵٪ خود را مسلمان سنی فرض می‌کنند. همچنین گرایش به عرفان‌گرایی (تصوف)، انسانیت‌گرایی، مسیحیت و بهائیت در کنار گرایشات دیگر در جامعه ایران حضور دارند. 

حدود ۲۲٪ جامعه نیز خود را نزدیک به هیچ یک از این گرایشات نمی‌دانند.حدود نیمی از جامعه اظهار داشته‌اند که از دین‌داری به بی‌دینی رسیده‌اند. از سوی دیگر باورهای ۴۱٪ از افراد جامعه درباره دین یا بی‌دینی در دوران زندگی‌شان تغییر زیادی نداشته است. 

همچنین حدود ۶٪ جامعه از یک گرایش دینی به گرایش دینی دیگر تمایل پیدا کرده‌اند. برطبق نتایج نظرسنجی، حدود ۶۰٪ جامعه اعلام کرده‌اند که نماز نمی‌خوانند. در مقابل حدود ۴۰٪ جامعه اظهار داشته‌اند که به تناوب مختلف نماز می‌خوانند و از این میزان، بیش از ۲۷٪ جامعه اعلام کرده‌اند که پنج بار در روز نماز می‌خوانند.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که حدود ۶۱٪ افراد جامعه در خانواده‌های «خداباور و مذهبی» و ۳۲٪ جامعه در خانواده‌های «خداباور اما غیرمذهبی» بزرگ شده‌اند. کمتر از ۳٪ جامعه در خانواده‌های «خداناباور» یا «ضدمذهبی» رشد کرده‌اند.

بر طبق نتایج این نظرسنجی، ۶۸٪ جامعه معتقدند که احکام دینی نباید معیار قانون‌گذاری قرار گیرد حتی اگر دینداران اکثریت مجلس را داشته باشند. در مقابل حدود ۱۵٪ جامعه معتقد است که قوانین باید در هر حال منطبق با احکام دینی باشند.

بر طبق نتایج این نظرسنجی ۷۱٪ جامعه معتقدند که نهادهای دینی باید خودشان هزینه‌هایشان را تامین کنند. از سوی دیگر ۱۰٪ معتقدند که نهادهای دینی همه مذاهب باید بتوانند کمک‌های دولتی دریافت کنند و ۳.۵٪ جامعه معتقدند که فقط نهادهای اسلامی باید از کمک‌های دولتی بهره‌مند شوند.

درباره تبلیغات دینی، ۴۱٪ جامعه معتقدند همه ادیان باید بتوانند دین‌شان را در عرصه عمومی تبلیغ کنند درحالیکه حدود ۵٪ جامعه این حق را فقط برای مسلمانان قائل هستند. در مقابل، ۴۲٪ جامعه ترجیح می‌دهند که تبلیغ تمامی ادیان در عرصه عمومی ممنوع باشد.

بر طبق نتایج این نظرسنجی، ۵۷٪ جامعه با آموزش تعالیم و تکالیف دینی در مدارس به فرزندانشان مخالف هستند. با این وجود، حدود ۵۴٪ موافق هستند که فرزندانشان در مدرسه با باورهای ادیان مختلف آشنایی پیدا کنند.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد بیش از ۷۳٪ جامعه مخالف حجاب اجباری هستند. در مقابل، حدود ۱۲٪ جامعه بر الزامی بودن رعایت حجاب (پوشش موی سر) در عرصه عمومی تاکید دارند. از سوی دیگر ۵۸٪ جامعه اساسا به حجاب اعتقاد ندارند.

حدود ۳۷٪ ایرانیان، با وجود محدودیت‌ها، بطور منظم یا گهگاه مشروبات الکلی می‌نوشند. از سوی دیگر ۵۵٪ جامعه اظهار داشتند که مشروبات الکلی نمی‌خورند. حدود ۸٪ جامعه هم به دلیل عدم امکان خرید آن (عدم دسترسی یا هزینه) مشروبات الکلی مصرف نمی‌کنند.

اينك برخي در اصل موضوع خدشه مي‌كنند و مي‌گويند اعتبار ندارد و شايد هم از نظر فني درست بگويند و حق داشته باشند، زيرا نظرسنجي در فضاي مجازي انجام شده و به شكل تصادفي و دقيق و جامعه آماري مطلوبي نبوده تا گونه‌هاي مختلف پاسخگويان را پوشش دهد. 

اما از سوي ديگر جاي دو سؤال جدي باقيست:

١- آيا اگر اين نظرسنجي جامعه آماري گسترده تر و متفاوتي داشت، نتيجه تفاوت عجيب و غريبي ميكرد؟ كافيست به دور و بر خودمان نگاه كنيم و حمله مردم براي غارت بار ماشين تصادف كرده را در پيش چشم راننده مجروح ببينيم و آمار خودكشي و طلاق و مصرف مشروبات الكلي و فساد و فحشا را نگاه كنيم تا بفهميم چه بحران جدي و تحول تلخي رخ داده است!

٢- آيا همين فعالان نوجوان شبكه هاي اجتماعي و نسل فضاي مجازي كه پاسخگويان اين نظرسنجي بوده اند، به زودي تمامي محيط جامعه را فرا نمي‌گيرند؟ حالا گيرم نظرسنجي محيطي گسترده تر را هم پوشش ميداد و عده اي از پدرها و مادرهاي متدين را هم دربر ميگرفت و قدري از تلخي نتايج كاسته ميشد، باز هم تفاوت ماجرا فقط چند سال بود!

راستي ده سال ديگر آيت الله جنتي زنده است؟ پانزده سال بعد بقيه ائمه محترم جمعه و مراجع تقليد و نمايندگان رهبري زنده اند؟ چرا نمي‌خواهيم پوست اندازي و تغيير جامعه را ببينيم؟ بخش قابل توجهي از نسل آينده همين هايند كه در نظرسنجي شركت كرده اند!

چرا خودمان را فريب بدهيم و آزردگي و ناراحتي مردم را از آنچه به نام دين كرده ايم نبيينم؟ چرا سر خودمان را شيره بماليم و دلمان را به چهار نفر اطرافيان خودمان خوش كنيم؟ چرا واقعيت سياه و تلخ ريزش هاي سهمگين را ناديده بگيريم و آنچه در زير پوست جامعه ميگذرد نپذيريم؟ 

شايد امروز هم بشود گفت كه اين نظرسنجي اعتبار ندارد و بشود به ضرب و زور حكم يك قاضي -مثل آن قبلي كه حكم فيلترينگ تلگرام را داد و بعد تشت رسوايي اش از بام افتاد-اينستاگرام را هم فيلتر كرد، ولي باز هم وي پي ان و پروكسي هست و باز هم مصرف مشروبات الكلي هست و باز هم بي اعتمادي غالب مردم به رسانه ملي هست و باز هم بي اعتنايي بسياري از مردم به پيام هاي ديني روحانيت هست! 

با واقعيت نمي شود جنگيد، اين سنت الهي است! جز با تعقل و تدبير و هوشمندي و خردورزي نميتوان راه به حل مشكلات يافت و جز با صداقت و شفافيت و صراحت نميتوان با مخاطب روبرو شد!

اگر فقط رويشهاي معنوي و ديني را ببينيم و دلمان را به مجالس عزاداري محرم خوش كنيم، در واقع خودمان را فريب داده‌ايم و بخشي از واقعيت را نديده‌ايم!


محمدرضا زائری
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
0
0
باکوال تاسف... ... مردم رابه تجدیدتظردرعقاید پاک وبکرشان کشانده،چون به عینه میبینندکه درخلوت به آن کارهای دیگراشتغال داردو درجلوت مردم را به خلاف آنچه که خودبدان آلوده شده دعوت میکند،...دیگرنمیتوان مردم راگول زد،دروغهایشان خریداری ندارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
0
0
من از این به بعد، حتما و همیشه سایت تون رو پیگیری میکنم
فکر کنم تنها سایتی هستید که بجای دروغ پنداشتن این نظرسنجی واقعیت ها رو دیدید.
این مقاله تون واقعا روشنفکرانه بود، تبریک میگم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان