کد خبر: ۱۸۸۴۴
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۶-13 August 2020
الف: تقديم رونوشت استوارنامه به وزير امور خارجه
ب: مراسم تقديم استوارنامه به ریيس كشور

 بخش دوم: تقديم استوارنامه

 الف: تقديم رونوشت استوارنامه به وزير امور خارجه

 - سفير جديد پس از ورود در اولين روز كاري خود با تشريفات وزارت خارجه محل تماس گرفته و ضمن ملاقات با مدير كل تشريفات برای ديدار با وزير امور خارجه تقاضاي وقت ملاقات مي‌نمايد، در صورت حضور وزير خارجه، معمولاً در فرصت كوتاهي نسبت به تنظيم وقت ملاقات اقدام و طي آن سفير جديد رونوشت استوارنامه خود و نامه فراخواندگي سفير قبلي را به وزير خارجه تسليم مي‌نمايد.