کد خبر: ۱۸۳۹۲
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۱-26 July 2020
ايكائو يا ICAO در تاريخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در ضمن تنظيم و امضا پيمان حمل و نقل هوايی مرسوم به پيمان شيكاگو تشكيل گرديد.
عصراسلام: اما موجوديت آن به طور رسمي در سال ۱۹۴۷ اتفاق افتاد و اولين جلسه آن در ۶ مي ۱۹۴۷ تشكيل گرديد و در ۲۸ مي اعضاء شورا انتخاب گرديدند. دولت ايران نيز در سال ۱۳۲۷ هجری شمسی رسماً به پيمان شيكاگو و در نتيجه به ايكائو پيوست.

پيمان شيكاگو در ۹۶ ماده تدوين شده و در ضمن آن براصول كلي حقوق بين المللي و هوانوردي از جمله اصل حاكميت دولت ها بر قلمرو و تابعيت هواپيما تاكيد دارد. بر اساس توافق مقر سازمان در مونترال كانادا مي باشد.

منشور ايكائو

اطمينان از رشد منظم و ايمن هواپيمائي كشوري بين المللي در سراسر جهان

تشويق صنعت و طراحي هواپيما براي مقاصد صلح جويانه

ترغيب توسعه خطوط هوائي،فرودگاه ها و تسهيلات هوانوردي براي هواپيمائي كشوري بين المللي

پاسخ به نياز مردم جهان به حمل و نقل هوائي ايمن ،منظم،كارا و با صرفه

جلوگيري از تضييع اقتصادي ناشي از رقابت مضره

حفظ حقوق دول عضو و تامين فرصت مساوي براي اعضاء براي برقراري سرويس هوائي بين المللي

از بين بردن تبعيض ميان كشورهاي عضو

 افزايش ايمني پروازها در ناوبري بين المللي

 ارتقاء عمومي همه ابعاد هوانوردي

 و به طور كلي تعميم و توسعه كليه امور پشتيباني هواپيمائي كشوري بين المللي

انكس‌هاي ايكائو

ضمايم پيمان شيكاگو، انكس هاي ICAO ،حاوي مقررات بين المللي هواپيمايي كشوري ميباشد كه بصورت مقررات توصيه شده طبق ماده ۳۷ پيمان شيكاگو توسط ICAO تهيه و منتشر ميگردد. اين ضمايم بطور خلاصه بشرح زير است :

انكس ۱ : حاوي قوانين و مقررات بين المللي در زمينه آموزش و امتحان در مورد صدور گواهينامه هاي خلباني، مهندسي پرواز و تعمير و نگهداري هواپيما و گواهينامه هاي مربوط به تعمير و نگهداري وسايل راديويي و دستگاه هاي ناوبري و آلات دقيق هواپيما وهمچنين گواهينامه‌هاي مراقبت پرواز و عمليات شركت هاي هواپيمايي ميباشد. (Personnel Licensing)

انكس ۲ : قواعد و مقررات بين المللي براي خلبانان و كاركنان مراقبت پرواز درزمينه بعضي از نكات كه در هوا بايد مورد توجه قرار گيرد، ميباشد.از جمله اين قواعد ومقررات حق تقدم هواپيما ها نسبت به يكديگر در هواست (Rules Of The Air)

انكس ۳ : در مورد هواشناسي و حاوي مقررات بين المللي درزمينه هواشناسي هواپيمايي ميباشد (Meteorological service For International Air Navigation)

انكس ۴ : در زمينه نحوه تهيه و انتشار نقشهه اي هواپيمايی مي باشد (Aeronautical Charts)

انكس ۵ : واحد هاي اندازه گيري مورد استفاده در هواپيمايي كشوري را مشخص كرده است (Units Of Measurement To Be Used in Air and Ground Operations)

انكس ۶ : مربوط به عمليات هواپيمايي ميباشد و در آن مقررات بين المللي مربوط به نحوه كار شركت هاي هواپيمايي و نحوه استفاده از هواپيما از لحاظ عملياتي درج گرديده است . (Operation Of Aircraft-Airplanes)

اين انكس داراي دو بخش است :

- يك بخش مربوط به عمليات شركت هاي هواپيمايي است كه در مقابل دريافت وجه بهره برداري مينمايد
- بخش ديگر مربوط به عمليات هواپيمايي ميباشد كه جنبه خصوصي دارند و مجاز به دريافت وجهي براي حمل بار ومسافر نيستند كه به General Ariction معروف هستند

انكس ۷ : در اين انكس مقررات بين المللي ثبت هواپيما ها درج شده و علامت ثبت تخصيص يافته به كشور هاي مختلف جهان و همچنين مقررات مربوط به نحوه رنگ آميزي علايم ثبت و شناسايي مشخص شده است. (Aircraft Nationality and Registration Marks)

انكس ۸ : حاوي مقررات بين المللي ساخت و نگهداري هواپيما مي باشد (Airworthiness Of Aircraft) 

انكس ۹ : حاوي مقررات بين المللي در مورد تسهيلات رفت و آمد مسافرين و ترخيص بار مانند مقررات گمركي و گذرنامه ميباشد (Facilitations)

انكس ۱۰ : حاوي مقررات مربوط به ساخت و نصب و نگهداري دستگاه هاي ارتباطي و ناوبري و رادارو نحوه تهيه و مخابره تلكس هاي هواپيمايي ميباشد. (Telecommunications)

انكس ۱۱ : حاوي مقررات مراقبت پرواز (Air Traffic Services)

انكس ۱۲ : حاوي مقررات تجسس و نجات ميباشد (Search and Rescue)

انكس ۱۳ : حاوي بررسي و پيشگيري سوانح (Aircraft Accident and Incident  Investigation)

انكس ۱۴ : در اين انكس خصوصيات فرودگاههاي بين المللي از نظر حداقل طول و عرض و استقامت باند و تاكسي رو ها و ساير محموله هاي فرودگاهي و همچنين مقررات بين المللي احتراز از نصب موانع در فرودگاه ها و نيز حداقل احتياجات آتش نشاني و بعضي از ساير خدمات فرودگاهي درج شده است (Aerodromes)

انكس ۱۵ : حاوي مقررات بين المللي در مورد دريافت بررسي و انتشار اطلاعات هواپيمايي از طريق صدور نوتم و تهيه كتاب (A.I.P كتاب اطلاعات هواپيمايي كشوري  مي باشد. (Aeronautical Information Services)

انكس ۱۶ : حاوي مقررات بين المللي احتراز از صداي نا هنجار هواپيماها(NOISE) واحتراز از آلوده كردن محيط زيست از طريق مواد سمي خروجي از Exhaust موتور ميباشد (Environmental Protection)

انكس ۱۷ : حاوي مقررات بين المللي در زمينه امنيت هواپيمايي ميباشد و هدف آن وضع مقررات درموردهواپيما ربايي و اقدامات خرابكاري درهواپيمايي است (Security)

انكس ۱۸ : مقررات بين المللي بسته بندي، انبار كردن و حمل بي‌خطر كالاهاي خطرناك (The safe Transport of Dangerous Goods by Air)

انكس ۱۹ :تحت عنوان Safety Management به الزامات دولتها در خصوص مديريت ايمني و مواردي از قبيل برنامه جامع ايمني هوانوردي كشور (SSP) ، سيستم مديريت ايمني (SMS) و جمع آوري داده هاي ايمني، تجزيه و تحليل و تبادل آنها در صنعت هوانوردي مي پردازد.

مقر سازمان بین المللی هوانوردی کشور

سازمان بین المللی هوانوردی کشور که در واقع بر اساس معاهده هوانوردی بین المللی کشوری شکل گرفته است، تمامی کشورها را در خود سهیم نموده است و اما مقر اصلی آن در مونترال کانادا بوده و بعضا به صورت موقتی در برخی کشورهای دیگر برگزار می شود. 

همانطور که گفته شد معاهده هوانوردی بین المللی کشوری دارای ۹۶ ماده می باشد و به صورت کلی بر حقوق هوانوردی کشورهای مختلف و حق دولت ها بر کنترل و تصمیم گیری در خصوص هواپیماها نظارت دارد. البته خود سازمان بین المللی هوانوردی کشور که با نام اختصاری ایکائو نیز شناخته می شود، عامل اصلی تصمیم گیری ها می باشد ولی ۳۳ نماینده از کشورهای دیگر که به عنوان اعضای ایکائو شناخته می شوند نیز، حق دخالت و بحث در این تصمیم گیری‌ها را دارند.

مناطق ايكائو

دفتر مركزي- مونترال كانادا

ICAO Headquarters, MontrealCanada

ICAO, External Relations and Public Information Office (EPO) 999 University Street, Montréal, Quebec H3C 5H7, Canada Tel.: +1 514-954-8219 Fax: +1 514-954-6077 SITATEX: YULCAYA Internet e-mail: icaohq@icao.int Internet ICAO home page: http://www.icao.int


 AFRICA-INDIAN OCEAN (AFI) REGION;

 ASIA (ASIA) REGION;

CARIBBEAN (CAR) REGION;

EUROPEAN (EUR) REGION;

MIDDLE EAST (MID) REGION;

NORTH AMERICAN (NAM) REGION;

NORTH ATLANTIC (NAT) REGION;

PACIFIC (PAC) REGION; and

SOUTH AMERICAN (SAM) REGION.

دفتر تايلند- آسيا و اقيانوسيه

Asia and Pacific (APAC) Office

ICAO, Asia and Pacific Office 252/1 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Mail: P.O. Box 11, Samyaek Ladprao, Bangkok 10901, Thailand Tel.: +66 2 537 8189; Fax: +66 2 537 8199 Internet e-mail: icao_apac@bangkok.icao.int Internet home page: http://www.bangkok.icao.int/
 
دفتر نايروبي- آفريقاي شرقي و جنوبي

Eastern and Southern African (ESAF) Office

ICAO, Eastern and Southern African Office United Nations Accommodation, Limuru Rd., Gigiri, Nairobi, Kenya Mail: P.O. Box 46294, 00100 GPO, Nairobi, Kenya Tel.: +254 20 7622 394, 7622 395, 7622 396, 7622 397 Fax: +254 20 7621 092, 7623 028 Internet e-mail: icao@icao.unon.org Internet home page: http://www.icao.int/esaf

 
European and North Atlantic (EUR/NAT) Office

ICAO, European and North Atlantic Office 3 bis villa Émile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France Tel.: +33 1 46 41 85 85; Fax: +33 1 46 41 85 00 CABLE: ICAOREP, Paris; SITATEX: PAREUYA; AFTN: LFPSYAYU E-mail: icaoeurnat@paris.icao.int Internet home page: http://www.paris.icao.int/

Middle East (MID) Office

ICAO, Middle East Office Egyptian Civil Aviation Complex, Cairo Airport Road, Cairo, Egypt Mail: P.O. Box 85, Cairo Airport Post Office Terminal One, Cairo 11776, Arab Republic of Egypt Tel.: +20 2 267 4840; Fax: +20 2 267 4843 Internet e-mail: icaomid@cairo.icao.int Internet home page: http://www.icao.int/mid

آمريكاي شمالي، مركزي و كارائيب

North American, Central American and Caribbean (NACC) Office

ICAO,North American, Central American and Caribbean Office Av. Presidente Masaryk No. 29 - 3rd floor Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570 México, D.F. Mail: Apartado postal 5-377, C.P. 06500, México, D.F. Mail: 705 Martens, PMB MX34-300/439015, Laredo, Tx. 78041, U.S.A. Tel.: +52 55 52 50 32 11; Fax: +52 55 52 03 27 57; Cable: ICAOREP, México Internet e-mail: icao_nacc@mexico.icao.int Sale of publications e-mail: publications@mexico.icao.int Internet home page: http://www.icao.int/nacc

دفتر ليما- آمريكاي جنوبي

South American (SAM) Office

ICAO, South American Regional Office Av. Víctor Andrés Belaúnde No. 147 San Isidro Lima, Peru (Centro Empresarial Real, Vía Principal No. 102, Edificio Real 4, Floor 4) Telephone: +51 1 611 8686; Fax: +51 1 611 8689; SITATEX: LIMCAYA Internet e-mail: mail@lima.icao.int Internet home page:http://www.lima.icao.int

دفتر داكار- آفريقا واقیانوسیه 

Western and Central African (WACAF) Office

ICAO, Western and Central African Office 15, boulevard de la République, Dakar, Sénégal Mail: Boîte postale 2356, Dakar, Sénégal Tel.: +221 839 9393; Fax: +221 823 6926; Telex: SG61348 ICAOREP SG Cable: ICAOREP, Dakar; SITATEX: DKRCAYA Internet e-mail: icaodkr@icao.sn 
Internet home page:http://www.icao.int/wacaf


آزادی‌های وضع شده در معاهده‌ی هوانوردی بین المللی کشوری

معاهده هوانوردی بین المللی کشوری ، آزادی هایی را برای کشورهای مختلف و دولت هر کشور وضع نموده است و هر کشوری موظف است تا در محدوده ی اختیارات و آزادی های خود عمل کند. به طور کلی معاهده هوانوردی بین المللی کشوری اعلام می کند که هر کشوری آزاد است تا در محدوده ی مرزهای خود، فعالیت های هوایی انجام دهد، مگر آن که در  ۷ مورد زیر به توافق رسیده باشد. این ۷ بند از معاهده هوانوردی بین المللی کشوری که مربوط به حقوق بین المللی هستند عبارتند از:

۱. هواپیمای یک کشور، تنها در صورتی می تواند وارد مرز کشور بیگانه شود که حق فرود نداشته باشد.

۲. هواپیمای یک کشور، تنها در صورتی می تواند وارد مرز کشور بیگانه شده و در آن فرود یابد، که فرود آن تنها برای سوخت گیری و تعمیرات هواپیمای مورد نظر باشد.

۳. هواپیمای مورد نظر بتواند نسبت به حمل مسافر و بار از کشور خود به کشور طرف قرارداد اقدام نماید.

۴. اجازه ی جا به جایی بار و مسافر از کشور طرف قرارداد به کشور دارنده ی هواپیما

۵. اجازه ی جا به جا نمودن بار، سوار کردن مسافر و حمل محموله های پستی در بین کشورهای مختلف

۶. اجازه ی جا به جا نمودن بار، سوار کردن مسافر و حمل محموله های پستی در بین دو کشور مختلف که نه دارنده ی هواپیما هستند و نه کشور طرف قرار داد.

۷. اجازه ی بارگیری و سوار کردن مسافر در کشوری جداگانه و غیر وابسته به کشور مالک هواپیما

                                                     ***

قانون هواپيمايي كشوري (مصوب ۱۳۲۷/۴/۲۸ با اصلاحات بعدي)

ماده ۱- منظور از هواپيما كه در اين قانون ذكر مي‌شود وسيله نقليه‌اي است كه بتواند در نتيجه عكس‌العمل هوا خود را در فضا نگاهدارد.

ماده ۲- اين قانون مربوط به هواپيماهاي كشوري است و شامل هواپيماهاي نظامي نمي‌باشد.

ماده ۳- دولت حق حاكميت مطلق و انحصاري در فضاي بالاي آب‌هاي ساحلي آن را دارا مي‌باشد.

ماده ۴- براي ايجاد و توسعه هواپيمايي كشوري دولت مكلف است:

الف- مؤسسات هواپيمايي كشوري را به منظور تأمين نيازمندي‌هاي حمل‌ونقل داخلي و خارجي مسافر و بار و محمولات پستي تشويق نموده توسعه دهد.

ب- خطوط هوايي داخلي را به نحوي كه نقاط مختلفه كشور بتواند از فوايد آن بهره‌مند گردد تنظيم و فرودگاه‌هاي لازم را تأسيس و وسايل مربوط به تأمين بي‌خطري پرواز هواپيماها را فراهم سازد.

ج- به مؤسسات هواپيمايي ايراني مساعدت نمايد تا سرويس‌هاي هوايي مورد نياز كشور را به طريق غيرانحصاري تأسيس و داير كند.

د- به منظور بسط و تقويت روابط اجتماعي و اقتصادي ايران با ساير كشورهاي جهان ارتباط هوايي را بر اساس معامله متقابله برقرار نموده و توسعه دهد.

ماده ۵ (اصلاحي ۱۳۶۷/۱/۲۵) - براي اجراي اين قانون سازمان مستقلي به نام سازمان هواپيمايي كشوري وابسته به وزارت راه و شهرسازي تأسيس مي‌شود. سازمان داراي رييسي است كه در عين حال معاون وزير راه و شهرسازي نيز مي‌باشد و به پيشنهاد وزير راه و شهرسازي و تصويب هيأت دولت براي مدت حداكثر 3 سال به اين سمت منصوب مي‌شود، انتصاب مجدد وي به اين سمت به روال فوق بلامانع مي‌باشد. سازمان مزبور در انجام وظايف خود از نظر مالي و استخدامي و اداري، طبق مقررات مربوطه تحت نظر وزير راه مستقلاً اقدام مي‌نمايد و سازمان آن به موجب تصويب‌نامه هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود.

سازمان مي‌تواند از محل درآمدهاي قانوني خود در قالب بودجه‌هاي مصوب و در صورت وجود كسري از محل درآمدهاي عمومي كشور طبق مقررات استفاده نمايد. وظايف عمده سازمان مزبور به قرار زير مي‌باشد:

الف– ايجاد، توسعه، بهره‌برداري و نگهداري فرودگاه‌ها و دستگاه‌هاي ناوبري و مخابراتي، راديويي و تلگرافي و تلفني كه مخصوص تنظيم رفت‌وآمد هواپيماها و تأمين بي‌خطري پرواز آنها مي‌باشد و به طور كلي هر نوع نظارت و مساعدتي كه به منظور پيشرفت هواپيمايي كشوري و تأمين بي‌خطري پرواز لازم باشد.

ب– نظارت در فعاليت هواپيمايي كشوري طبق مقررات مربوط به منظور جلوگيري از وقوع مخاطرات و رقابت‌هاي مضره بين متصديان حمل‌ونقل هوايي و حفظ مصالح عمومي.

ج– تربيت متخصصين فني هواپيمايي كشوري با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

د– اهتمام در پيشرفت و توسعه هواپيمايي كشوري و تشويق صنايع مربوط.

هـ – مطالعات و تحقيقات علمي و فني در مسائل مربوط به هواپيمايي كشوري و ايجاد تسهيلات و تشويق افراد و مؤسسات صلاحيت‌دار به انجام اين امور و تهيه موجبات آن.

و– تهيه طرح موافقتنامه و قراردادهاي هواپيمايي با دول خارجي كه طبق مقررات به وسيله دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.

تبصره ۱ - سازمان هواپيمايي كشوري مجاز است در زمينه‌هاي ايجاد و نگهداري و اداره فرودگاه‌ها رأساً و يا با مشاركت بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي با رعايت اصل ۴۴ قانون اساسي مبادرت به تأسيس شركت بنمايد.

تبصره ۲- اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان هواپيمايي كشوري تهيه و از طريق وزارت راه و شهرسازي جهت تصويب به هيأت‌وزيران تسليم خواهد شد.


سازمان هواپیمایی کشوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان