کد خبر: ۱۷۳۵۰
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲-11 June 2020
قبل از اینکه جواب این سوال را دهیم بهتر است کمی در عمق موضوع داخل شویم. اگر شما به کمپیوتر نگاه کنید دیده می شود که عمومآ از دو قسمت اساسی تشکل شده است. یکی نرم افزار - علم، معلومات یا Information و دیگر سخت افزار-ساختمان، ماده Materia .
 یعنی قسمت که متشکل از معلومات، علم و و دانش است Software و قسمت که متشکل از ماده است که از پلاستیک، شیشه، آهن و غیره تشکیل شده Hardware .

نرم‌افزار، قسمت دانش و مغز کمپیوتر است که وظایف اصلی آنرا انجام می‌دهد، یعنی پروگرام های آن که در چیپ یا پروسسور آن جابجا شده است. شما مثلآ نرم افزار را گرفته به سخت افزار دیگر انتقال می‌دهید، دانش یا علم آن انتقال می‌کند، ولی سخت افزار آن باقی میماند یا پوده می‌شود.
 میان نرم افزار یا منبع معلومات - Information و سخت افزار یک طریقه یا زبان موجود است که با یک دیگر تماس می‌گیرند، و توسط آن نرم افزار به سخت افزار فرمان می‌دهد.

در کمپیوتر این وسیله ارتباطی یا زبان به نام سیستم بیناری  Binary یاد می‌شود و "حروف" این لسان از 010101 تشکیل شده است.

اساس سیستم کمپیوتر را الگوریتم می‌گویند، این کلمه Algoritmus از اسم الخوارزمی، دانشمند و اساس گذار علم الجبر جهان از عصر طلایی اسلام است، یعنی بدون کار های علمی او ساختن کمپیوتر امروز ناممکن می‌بود.

اگر شما تغییر در نرم‌ افزار یا  بخش علمی یا معلومات ای کمپیوتر بیاورد، معلومات که به سخت افزار داده می‌شود تغییر کرده و کمپیوتر به شکل دیگر کار می‌کند، یا کار نمی کند. 

 موجودات کره زمین را عمومآ به دو قسمت اساسی تقسیم می‌کنند. 
 موجودات زنده و محرک و غیر زنده. موجودات زنده از دوقسمت اساسی تشکیل شده، یکی جسم مادی و دوم "علم" و دانش که در هسته این جسم نهفته شده، یعنی مشابه به همان دو قسمت کمپیوتر سخت افزار و نرم افزار دارد.

در هر سلول اجسام زنده "کتاب" که داری حروف، کلمات، جملات و لسان است نهفته شده. و همین "کتاب" است که نقش نرم افزار هر سلول زنده جان را بازی می‌کند و مانند کمپیوتر با زبان مخصوص فرمان می‌دهد که سلول چه کند، کدام عضو بدن را به کدام شکل، بزرگی و کیفیت و کمیت بسازند، چه رنگ داشته باشد، چه نوع مو، دندان، چشم و غیره داشته باشد. تمام این "علم" در هسته سلول های زنده است.

همین طور در نباتات، "علم" و کتاب که در هسته هر سلول نباتات موجود است با زبان خود به نبات می‌گوید چطور شود، چه رنگ، شیرینی، بزرگی و عمر داشته باشد.
مثلآ "علم و کتاب معلومات" یا نرم افزار یا مواد ژنتیکی یک  خربوزه در سلولهای داخل خسته آن است. این جا است که تعین می‌کند، خربوزه چه شکل، چه بزرگی، چه مزه، چقدر عمر و چه وقت به سمر برسد. با "زبان" مخصوص فرمان می دهد که آینده خربوزه چطور باشد.
اگر این منبع "علم و کتاب معلومات " یا بخش ژنتیک یا نرم افزار خربوزه که در خسته های آن است به طوری تغییر کند و به میلیارد ها سلول خربوزه که مغز، پوچاق و آب آنرا تشکیل می‌دهند، چیزی دیگر بگوید، خربوزه به آن فرمان عمل کرده و خود را تغییر می دهد، مثلآ اگر " کتاب معلومات" بگوید، مزه را کم کن، خربوزه بی مزه می‌شود، اگر بگوید، ذود گنده شو همین طور می‌شود.
این تغییرات در منبع "علم و کتاب معلومات" که بعدا تغییر در فرمان هم می‌شود و بلافاصله تغییر در ساختمان و روش یک جسم زنده را Mutation یا جهش می‌گویند.
ویروس ها موجودات اند در سرحد زنده جان ها و غیر زنده جان ها. ولی دارای جسم که از شحم و پروتئین ها ساخته شده و از هسته که در آن " منبع علم و کتاب معلومات" و مرکز فرمان دهی است، تشکیل شده. هسته آن را ژنوم یا مرکز ژنتیکی می‌گویند.
چون تمام اجسام طبیعی اصلا در ذات از یک نوع "خشت" تهدابی تشکیل شده پس می‌شود آنها را با هم دیگر برای فهم بیشتر مقایسه کرد.
آیا به مشابهت های میان ویروس و خربوزه متوجه شدید؟
خربوزه هم دارای هسته است که خسته های آن میباشد، در خسته های آن نرم افزار کمپیوتر خربوزه نهفته شده است. بعدآ قشر مغزی خربوزه است و بعدأ پوست آن.
همین طور ویروس هسته دارد که به نام ژنوم یا د می‌شود، در آن ساختمان های مالیکولی به نام DNA‌ است که در اساس "علم و کتاب معلومات" زندگی ویروس است و این را می‌توان به خسته های خربوزه تشابه کرد.

بعدأ قشر پروتئینی ویروس است که مشابه به مغز خربوزه است، بعدأ ویروس یک پوش از شحم دارد که می‌شود با پوست خربوزه مقایسه کرد.

حال جهش ویروس چیست، همان طور که اگر خسته خربوزه  که منبع علم یا ژنوم آن است،  تغییر در فرمان دهی کند و بعدأ خربوزه هم تغییر کند، مثلآ بی مزه شود، ژنوم ویروس هم می‌تواند تغییر کند و بلافاصله خود ساختمان ویروس نیز تغییر شکل کرده و مثلآ کم خطر می‌شود، یا بر عکس خطر ناک می‌شود.

جهش یا Mutation تغییر چه مثبت چه منفی در منبع "علم و کتاب معلومات" یک موجود است که بلافاصله باعث تغییرات در خواص و وظیفه خود ساختار ماده ای او می‌شود. یعنی تغییر در نرم افزار منخر به تغییر در سخت افزار می‌شود.
راز و اسرار اینکه چه چیز باعث این تغییرات در "نرم افزار" جهان هستی می‌شود صرف به آفریدگار آن معلوم است. تمام جریان زندگی، نوعیت، خواص، طول عمر، امراض، و نظم این جهان مربوط به همین "علم و کتاب دانش" است که در هسته همه هستی موجود است و همه چیز دیگر تحت فرمان این کارمیکند.
لسان که سلول های زنده برای تبادله معلومات میان هم دیگر بکار می‌برند و فرمان را از منبع علم به دیگران انتقال می‌دهند در اواسط قرن 20 کشف شد. این کتاب یا منبع علم و معلومات هر سلول انسان را به نام ژنوم یا DNA یاد می‌کنند.
حروف که این کتاب و زبان به آن نوشته شده A, C, G, T است البته نام همان چهار مالیکول که نقش حروف را بازی می‌کند. کلمات این لسان که مجموعه از تعداد خاص حروف A, C, T, G است به نام ژن یاد می‌شود. فصل های این کتاب را کروموزوم Chromosome یاد می‌کنند.
 با وجود که این "زبان" صرف چهار حرف دارد ولی تمام هستی و سرگزشت موجودات آن به همین لسان نوشته شده است.

 انسان و غیره موجودات در اول صرف از یک سلول متشکل شده اند که در آن نصف "کتاب" را از مادر و نصف دیگر "کتاب" از پدر آمده. بعدأ که سلول ها تکثر کرده ومیلیارد ها سلول دیگر به وجود می‌آید همه یک کاپی از همان "کتاب یا ژنوم یا DNA" دارند.
کوچکتری تغییرات در تا و بالا شدن حروف و کلمات را Mutation یا جهش می‌گویند، امراض به همین اساس است. ولی جهش های مثبت نیز وجود دارد که مثلآ بعضی از نوابغ تاریخ ممکن جهش ژنوم داشتن.
ویروس‌ها نیز "منبع معلومات و کتاب" در هسته خود دارد که پروگرام زندگی شان را تعین می‌کند. ویروس ها نظر به اینکه چه نوع کتاب دارند به DNA و RNA تقسیم بندی می شوند. تغییرات در حروف و کلمات" کتاب" ویروس ها خیلی مروج است، یعنی خیلی زیاد جهش صورت می‌گیرد. مثلآ ویروس آنفلوآنزای به مجرد که بداند کسی واکسین ساخته فرمان از منبع آمده و باعث تغییرات در ساختمان ویروس می‌شود که شکل دیگر را به خود می‌گیرد که واکسین کار ندهد، یعنی جهش می‌کند.
مثلآ تصور کنید که خربوزه شیرین موجود است و همه آنرا می‌خورند و هر سال زود خلاص می‌شود، "کتاب علم" خربوزه که در خسته های آن است فیصله می‌کند که یک کار بکند، تغییرات در حروف و لسان A, C, T, G می‌آورد و تمام خربوزه آن فرمان را اجرا می‌کنند، که مثلآ سال دیگر خیلی شکر کم در مغز خود تولید کند، و بی مزه شود. بلاخره مردم آنرا نمی خورند و تا آخر تابستان باقی می ماند. یعنی خربوزه جهش کرد.

باکتریا ها هم همین کار را می‌کنند، وقتی بسیار زیاد آنتی بیوتیک ها استفاده شود آنها خود را تغییر داده و مقاومت مقابل آنتی بیوتیک به وجود میاید.
خوب، بلی ویروس کرونا جهش کرده که برای ما مثبت است، یعنی ساختمان آن شکلی تغییر کرده که کمتر کشنده است.

دکتر فیروز کوهی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان