کد خبر: ۱۷۲۳۰
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۶-06 June 2020
پنجشنبه ۱۶ خردادماه ۱۳۴۲
عصراسلام: اعلامیه شماره ۱ فرمانداری نظامی 

چون بموجب تصویبنامه هیئت دولت بمنظلور حفظ آرامش و امنیت عمومی و رفاه اهالی محترم پایتخت و حومه و جلوگیری از اعمال سوء و اخلالگری عناصر مفسده جو مقررات حکومت نظامی در تهران و حومه برقرار می‌گردد و تصویبنامه دولت نیز از راديو باستحضار عامه رسیده است. اینك لازم می‌داند موارد زیر را جهت اطلاع اهالی محترم پایتخت اعلام و انتظار دارد که در حفظ نظم و آرامش با مامورین انتظامی نهایت درجه همکاری فرمایند.

۱- از این تاریخ تا صدور اعلامیه ثانوی از ساعت ۲۲ (۱۰شب) تا ۵ صبح عبور و مرور در شهر و حومه مطلقاً ممنوع است و چنانچه به دستور توقف مامورین انتظامی توجه ننمایند بسوی آنان تیراندازی خواهد شد.

۲- اجتماعات بکلی قدغن است و افراد و اشخاص حق توقف و اجتماع در معابر را نداشته و باولين اخطار مامورین انتظامی باید فورا متفرق شوند . 

۳- افرادی که شغل و کار آنها ایجاب می‌کند هنگام شب از خانه خارج شوند از قبیل اطباء و داروسازان و غیره باید اجازه مخصوص از فرمانداری نظامی تحصیل تحصیل نمایند.

اینک چند ماده از قانون حکومت نظامی مصوب ۲۷ سرطان ۱۲۹۰ جهت استضار عامه در زیر درج می‌گردد:

ماده۴ - اشخامی که عملا برضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آنها مدلل شده باشد محکوم به خواهند شد.

ماده۵- اشخاصی که سوء‌ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق آن‌ها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت و پس از توقیف استنطاق آنان شروع می‌شود . هرگاه در استنلاق
سوء‌ظن بکلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی بعدليه تسلیم خواهد شد.

ماده ۷- ماموریتی که تامین شهر بعهده آنان واگذار است در صورت سوء‌ظن حق دخول بمنازل و اجرای تحقیقات را خواهند داشت در صورت مخالفت و مقاومت جبراً می‌توانند داخل شوند و مخالف مقاوم را دستگیر و موافق حکم محکمه نظامی قویاً سیاست خواهند‌ شد.

ماده ۱۰- اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید بکلی موقوف و متروک گردد.

فرماندار نظامی تهران و حومه - سپهید نصیری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها