کد خبر: ۱۶۶۵
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۱:۱۲-28 April 2018
شيوه ها و ابزارهاي نبرد :قاعده ي بنيادين ما در ماده 35 پروتكل اول الحاقي اين است كه حق طرفين در انتخاب شيوه ها و ابزارهاي جنگي نامحدود نيست.
ما سلاحها و شيوه هاي نبردمان بر اساس اركاني باشد كه محدوديت ها و اصول حقوق بشردوستانه را در بر بگيرد و سه اصل ذيل در آن رعايت گردد:

1- اصل تفكيك

2- اصل ضرورت و تناسب

3- اصل حفاظت از محيط زيست

 

1- اصل تفكيك :

اصولاً سلاحي كه قابليت تفكيك ندارد را نمي توان در جنگ استفاده كرد. چون منجر به حملات كوركورانه يا بدون تفكيك مي گردد. در زمان استفاده از سلاح بايد جهات مختلف آن را بررسي كرد و در نظر داشت كه در حملات بايد اصل تفكيك نظاميان و غيرنظاميان رعايت گردد. در هنگام حمله بايد مواردي همچون تكنولوژي سلاح، نحوه استفاده از سلاح و شخص استفاده كننده، فاصله تيراندازي و ... در هنگام حمله مد نظر قرار بگيرد.

به عنوان مثال، از آنجايي كه سلاح اتمي به دليل تكنولوژي خاصش قابليت تفكيك ندارد، نمي توان از آن استفاده كرد.

 

2- اصل تناسب و ضرورت :

در حمله به نظاميان و اهداف نظامي مهم است كه سلاحها متناسب با اهداف بوده و شدت حمله با توجه به ضرورت باشد. بند 2 ماده 35 ژروتكل اول الحاقي يادآور مي شود كه اگر حمله متناسب و ضروري نباشد، تفسير ما اين است كه  ابزارهاي وحشيانه به كار گرفته شده است. همچنين اين ماده مي گويد كه به كار بردن سلاحها و پرتاب مواد و ... از آنجا كه باعث صدمات زائد مي گردد را به عنوان سلاحهاي وحشيانه مي شناسيم.

 

3- اصل حفاظت محيط زيست :

بند سوم از ماده 35 تصريح داشته كه بكارگيري آنچه در جنگ موجب آسيب زدن به محيط زيست مي شود ممنوع است.

 سلاح هاي جنگي :

سلاحها در تقسيم بندي كلي به دو دسته ذيل تقسيم مي شوند:

1- سلاحهاي متعارف

2- سلاحهاي غيرمتعارف يا انهدام فراگير (كشتار جمعي)

 

1- سلاحهاي متعارف :

سلاحهاي عادي و معمولي هستند كه در جنگ استفاده از آنها مرسوم است. اين سلاحهها غيرقانوني نيستند و استفاده از آنها علي الاصول آزاد است. ولي ممكن است با اصول مذكور در مواجهه باشند كه در اين صورت بايد محدود گردند.

كنوانسيون مربوط به محدوديت يا ممنوعيت استفاده از برخي سلاحهاي متعارف ( سال 1980) در خصوص سلاحهاي متعارف تدوين شده است.

اين كنوانسيون محدوديتهايي را در استفاده از سلاححهاي متعارف تعريف كرده و توضيح اين موارد را به پروتكل الحاقي خود واگذار كرده است. در اين پروتكل هاي 5 گانه موضوعات ذيل توضيح داده شده است:

پروتكل اول : استفاده از تركشها و تراشه هايي كه با اشعه X قابل رؤيت نباشند در جنگ ممنوع است.

پروتكل دوم : مينهاي زميني و تله هاي انفجاري را ممنوع كرده است.

پروتكل سوم : سلاحهاي آتش زا را ممنوع كرده است.

پروتكل چهارم : سلاحهاي ليزري كوركننده را ممنوع كرده است.

پروتكل پنجم : سلاحهاي خوشه اي را ممنوع كرد است.

در واقع، استفاده از اين 5 گروه از سلاحها محدود به شرايط خاصي مي باشند و در اصل، استفاده از سلاحهاي متعارف مذكور ممنوع است.

 

2- سلاحهاي غيرمتعارف يا انهدام فراگير (كشتار جمعي) :

اين گروه از سلاحها در سه دسته تعريف مي شوند :

الف) سلاحهاي شيميايي

ب) سلاحهاي بيولوژيكي (ميكروبي)

ج) سلاحهاي هسته اي

 

الف) سلاحهاي شيميايي :

در اين خصوص، كنوانسيون منع گسترش، انباشت و گسترش و تكميل استفاده از سلاحهاي شيميايي مصوب 1992 تدوين شده است. گازهاي سمي، خفقان آور، خردل، اشك آور و روان شيميايي (تابون) در اين دسته از سلاحهاي كشتار جمعي تعريف مي گردند.

 

 

ب) سلاحهاي بيولوژيكي (ميكروبي) :

استفاده از ويروسها و تغييرات بيولوژيك در يك ماده كه براي كشتار جمعي استفاده مي شوند و موجب رنج غيرضروري در افراد هدف مي شوند، تحت اين گروه هستند. در خصوص اين دسته از سلاحهاي كشتارجمعي، در سال 1972 كنوانسيون منع استفاده از سلاحهاي بيولوژيك تصويب شده است.

 

ج) سلاحهاي هسته اي :

در خصوص سلاحهاي هسته اي، كنوانسيون جامعي نداريم ولي منطقي است كه با توجه به اينكه استفاده از آن با اصول تفكيك، تناسب و ضرورت و حفظ محيط زيست مغايرت دارد، استفاده از آن ممنوع باشد. البته ديوان بين الملل دادگستري نيز استفاده از آن را با توجه به اين مغايرتها منع كرده است.

 

شيوه هاي ممنوع نبرد :

به اين شيوه ها، با توجه به اينكه با اصول انساني جنگ مغاير هستند، شيوه هاي جنگي خائنانه مي گوييم :

1- استفاده از حيله جنگي : اين امر تا جايي ممنوع است كه بخشي از تاكتيك جنگي طرفهاي درگيري نباشد. از موارد حيله جنگي مي توان اين مثال را ذكر كرد كه يك طرف ملبس به لباسهاي مشابه طرف ديگر شود. اين ممنوع است.

2- خيانت

3- جاسوسي

4- قاچاق جنگي
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان