کد خبر: ۱۶۲۹۲
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۳-29 April 2020
شجره‌نامه محمدرضا شاه پهلوی که در سالنامه آریان منتشر شده در سال ۱۳۴۰ درج شده است و نسب او را به داریوش هخامنشی می‌رساند!
محمدرضا شاه پهلوی، فرزند رضا شاه فرزند عباسعلی خان، فرزند مراد علی خان سلطان پهلوی، فرزند حاج محمد حسن خان سلطان، فرزند جهانبخش پهلوی و فرزند طهماسب قلی بائو، فرزند جهانبخش بزرگی باوندی پهلوی فرزند محمد ناد علی پهلوان با او (یعنی باو)، فرزند شهریار با ئو فرزند ملك بهمن پهلوی و فرزند جلال فرزند جهانگیر باوند و فرزند کاوس باوند و فرزند بهمن، فرزند شهریار، فرزند احمد، فرزند جمشید، فرزند قارن، فرزند جمشید، فرزند کیومرث، فرزند ملك پهلوان حسن، فرزند ملك جهانشاه، فرزند ملك کاوس ، فرزند ملك فخرالدوله حسن، فرزند شاه کیخسرو، فرزند یزدگرد فرزند شهریار، فرزند اردشیر، فرزند کینخوار، فرزند شهریار، فرزند اردشیر، فرزند کینخوار، فرزند شهریار، فرزند کینخوار، فرزند رستم، فرزند دارا و فرزند شهریار، فرزند قارن، فرزند سرخاب، فرزند شهریار، فرزند دارا، فرزند رستم، فرزند شروین فرزند رستم، فرزند سرخاب، فرزند قارن، فرزند شهریار، فرزند قارن فرزند شروین ، فرزند سرخاب فرزند باو فرزند شاپور، فرزند کیوس، فرزند قباد اول ساسانی، فرزند فروز شاهنشاه ساسانی (جد انوشیروان)، فرزند یزدگرد دوم، فرزند بهرام گور، فرزند یزدگرد اول، فرزند شاپور سوم و فرزند شاپور دوم کبیر، فرزند هرمز دوم، فرزند پرسی، فرزند شاپور اول و فرزند اردشیر اول بابکان و فرزند بابك، فرزند ساسان، فرزند بابك، فرزند ساسان، فرزند ده آفریدون ، فرزند مهر (میتری)، فرزند اردشیر سوم، فرزند منوچهر سوم ، فرزند اردشیر دوم، فرزند مهرداد، فرزند منوچهر دوم، فرزند ساسان، فرزند دارا، فرزند منوچهر وهبرز، فرزند بهمن اردشیر دراز دست هخامنشی پسر خشایارشا پسر داریوش کبیر اول شاهنشاه بزرگ، فرزند ویشتاسب، فرزند ارشام، فرزند آریا رمنا، فرزند چيش پش دوم، فرزند کوروش اول (جد کوروش سوم کبیر)، فرزند کمبوجیه اول، فرزند چیش پش اول، فرزند هخامنش بزرگ سردودمان سترگ شاهنشاهان

شجره نامه محمدرضا پهلوی
 

به گزارش عصر اسلام، یکی از جریان های جدید فرهنگی برای ایجاد تغییر در ایران ، باستانگرایی است . باستانگرایی در پی آن است با احیا و تجدید حیات سنت ها و عقاید کهن و باستانی ایران نظم جدیدی را در عرصه تفکر فرهنگی قبل از تفکرات سیاسی و اجتماعی باز تولید نماید  و زیرساخت های فرهنگی اجتماعی نوینی را بر پایه این سنت ها ی کهن بنا نهد. جریان باستانگرایی با ادبیات دوره ی فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه پاگرفت ،درپایان دوره ی قاجار به یک جریان قالب و تاثیرگذار تبدیل شد وترویج آن یکی از کارهایی که قبل از روی کار آمدن رضاشاه آغاز و در طول حاکمیت رژیم پهلوی اول گسترش یافت. 

بیشتر مفاهیمی چون عهد پیش از اسلام، شخصیت پردازی ، عرب ستیزی ، مذهب ستیزی و... در این زمینه مطرح می شد. 


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان