کد خبر: ۱۵۴۵۱
تاریخ انتشار: ۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۹-22 March 2020
شیمی (به فرانسوی: Chimie) یکی از دانش‌های بنیادین است که به مطالعه و بررسی ساختار، خواص، ترکیبات، و دگرگونی ماده می‌پردازد. گسترهٔ زیاد این دانش باعث شده‌است تا تعریف یکپارچه برای آن مشکل گردد.
 

 
نام‌گذاری آیوپاک (IUPAC)
IUPAC name
شماره ثبت سرویس تجزیه شیمیایی (CAS)
CAS Number
کم‌اسپایدر (ChemSpider)
ChemSpider
شماره اتحادیه اروپا (EC)
EC Number
دانشنامه ژن ها و ژنوم های کیوتو (KEGG)
KEGG
پاب‌کم (PubChem)
PubChem
شماره ثبت اثرات سمی مواد شیمیایی (RTECS)
RTECS number
شناسه منحصر به فرد مواد تشکیل دهنده (UNII)
UNII
مشخصات ورودی خط ورودی-مولکولی ساده (SMILES)
SMILES
شناسه شیمیایی بین المللی (InChI)
InChI
شماره بین‌المللی کالاهای خطرناک (UN)
UN
شاخص انکساری یا ضریب شکست (nD)
Refractive index
ویسکوزیته (گرانروی یا لزجت)
Viscosity
سیستم‌طبقه‌بندی‌شیمیایی‌درمانی‌آناتومیکی (ATC)
ATC
ظرفیت گرمایی ویژه (C)
Specificheat capacity
موقعیت (شکل) هندسی
Coordination geometry
نوار ممنوعه (گاف انرژی)
Band gap
آنتروپی مولار استاندارد
Std molar entropy
آنتالپی استاندارد تشکیل
Std enthalpy of formation
برگه داده های ایمنی ماده (MSDS)
Safety data sheet
شاخص ئی‌یو (EU)
EU Index
طبقه‌بندی ئی‌یو (DSD)
EU classification
نقطه فلش (اشتعال)
Flash point
متوسط دوز کشنده
Median dose
شکل مولکولی
Molecular shape
گشتاور دوقطبی
Dipole moment
انرژی آزاد گیبس
Gibbs free energy
آنتالپی استاندارد احتراق
Std enthalpy of combustion
فهرست کدهای ایمنی
R-phrases
فهرست شماره‌های نگهداری
S-phrases
اظهارات خطری جی اچ اس
GHS hazard statements
اظهارات ایمنی (احتیاطی) جی اچ اس
GHS precautionary statements
ساختار کریستالی
Crystal structure
ساختار مغناطیسی
Magnetic ordering
سختی موس
Mohs hardness
مدول بالک
Bulk modulus
مدول یانگ
Young's modulus
مقاومت الکتریکی
Electrical resistivity
ظرفیت گرمایی مولی
Molar heat capacity
گرمای تبخیر
Heat of vaporization
فاز (حالت)
Phase
نقطه جوش
Boiling point
نقطه بحرانی
Critical point
گرمای همجوشی
Heat of fusion
نقطه ذوب
Melting point
چگالی
Density
رسانندگی گرمایی
Thermal conductivity
وضعیت اکسید شدن
Oxidation states
الکترونگاتیوی
Electronegativity
انرژیهای یونش
Ionization energies
شعاع کووالانسی
Covalent radius
شعاع واندروالانسی
Van der Waals radius

فهرست کدهای ایمنی – R-phrases
اصلی
R1: به هنگام رطوبت منفجر می‌شود
R2: خطر انفجار در اثر اصطکاک، جرقه، قرار گرفتن در مجاورت آتش و یا دیگر عوامل ایجاد آتش
R3: خطر شدید انفجار در اثر اصطکاک، جرقه، قرار گرفتن در مجاورت آتش و یا دیگر عوامل ایجاد آتش
R4: به هنگام تماس با فلزات منفجر می‌شود
R5: اگر گرما ببیند شاید منفجر شود
R6: با یا بدون تماس با هوا منفجر می‌شود
R7: ممکن است باعث آتش شود
R8: در صورت تماس با موارد احتراق‌پذیر ممکن است باعث آتش‌سوزی شود
R9: اگر با چند ماده مخلوط شود منفجر می‌گردد
R10:آتشگیر
R11: بسیار آتشگیر
R12: بسیار بسیار آتشگیر
R14: با آب شدیداً واکنش می‌دهد
R15: در تماس با آب گازهای شدیداً احتراق‌پذیر آزاد می‌کند
R16: در تماس با اکسیدها منفجر می‌شود
R17:  در هوا خودبخود آتش می‌گیرد
R18: در استفاده ممکن است با بخار آب واکنش دهد
R19: ممکن است پروکسیدهای سمی ایجاد کند
R20: در صورت استنشاق آسیب می‌رساند
R21: در صورت تماس با پوست آسیب می‌رساند
R22: در صورت بلعیدن آسیب می‌رساند
R23: خطر مسمومیت در اثر استنشاق
R24: خطر مسمومیت در صورت تماس با پوست
R25: خطر مسمومیت در صورت بلعیدن
R26: خطر مسمومیت شدید در اثر استنشاق
R27: خطر مسمومیت شدید در صورت تماس با پوست
R28: خطر مسمومیت شدید در صورت بلعیدن
R29: در تماس با آب گازهای سمی آزاد می‌کند
R30: ممکن است در هنگام استفاده بشدت آتشگیر شود
R31: در تماس با اسید گازهای سمی آزاد می‌کند
R32: در تماس با اسید گازهای بسیار سمی آزاد می‌کند
R33: خطر آثار تجمعی
R34: باعث سوختگی می‌شود
R35: باعث سوختگی شدید می‌شود
R36: سوزش چشم
R37: سوزش دستگاه تنفسی
R38: سوزش و یا خارش پوست
R39: خطر آسیب‌های برگشت‌ناپذیر بسیار جدی
R40: شواهد محدود در مورد اثرات سرطان‌زایی
R41: خطر آسیب شدید به چشم‌ها
R42: امکان ایجاد حساسیت در اثر استنشاق
R43: امکان ایجاد حساسیت در اثر تماس با پوست
R44: خطر انفجار در صورت گرما دادن در محیط بسته
R45: سرطان‌زا
R46: امکان آسیب‌های ژنتیکی وراثتی
R48: خطر آسیب‌های جدی به سلامت در صورت در معرض بودن به مدت طولانی
R49: امکان ابتلا به سرطان در اثر استنشاق
R50: بسیار سمی برای آبزیان
R51: سمی برای آبزیان
R52: مضر برای آبزیان
R53: امکان ایجاد آسیب‌های بلند مدت در محیط‌های آبی
R54: سمی برای گیاهان
R55: سمی برای جانوران
R56: سمی برای موجودات خاک‌زی
R57: سمی برای زنبورهای عسل
R58: امکان ایجاد آسیب‌های بلند مدت بر محیط زیست
R59: خطرناک برای لایه ازون
R60: امکان آسیب به دستگاه تناسلی
R61: امکان آسیب به کودک به دنیا نیامده
R62: احتمال وجود خطر برای دستگاه تناسلی
R63: احتمال وجود خطر برای کودک به دنیا نیامده
R64: امکان آسیب به نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند
R65: مضر: خطر آسیب به شش‌ها در اثر بلعیدن
R66: در معرض قرارگیری مکرر می‌تواند باعث خشکی و ترک خوردن پوست شود
R67: بخارها ممکن است باعث حالت گیجی و خواب‌آلودگی گردند
R68: احتمال وجود آسیب‌های برگشت‌ناپذیر

ترکیبی
R14/15: با آب شدیداً واکنش می‌دهد و گازهای شدیداً احتراق‌پذیر آزاد می‌کند
R15/29: در صورت تماس با آب، گازهای سمی و بسیار احتراق‌پذیر آزاد می‌کند
R20/21: مضر در صورت استنشاق و تماس با پوست
R20/22: مضر در صورت استنشاق و بلعیدن
R20/21/22: مضر در صورت استنشاق، تماس با پوست و بلعیدن
R21/22: مضر در صورت تماس با پوست و بلعیدن
R23/24: سمی در صورت استنشاق و تماس با پوست
R23/25: سمی در صورت استنشاق و بلعیدن
R23/24/25: سمی در صورت استنشاق، تماس با پوست و بلعیدن
R24/25: سمی در صورت تماس با پوست بلعیدن
R26/27: بسیار سمی در صورت استنشاق و تماس با پوست
R26/28: بسیار سمی در صورت استنشاق و بلعیدن
R26/27/28: بسیار سمی در صورت استنشاق، تماس با پوست و بلعیدن
R27/28: بسیار سمی در صورت تماس با پوست و بلعیدن
R36/37: تحریک کننده‌ی چشم و دستگاه تنفسی
R36/38: تحریک کننده‌ی چشم و پوست
R36/37/38: تحریک کننده‌ی چشم،‌ سیستم تنفسی و پوست
R37/38: تحریک کننده‌ی سیستم تنفسی و پوست
R39/23: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق
R39/24: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست
R39/25: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت بلعیدن
R39/23/24: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق و تماس با پوست
R39/23/25: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق و بلعیدن
R39/24/25: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست و بلعیدن
R39/23/24/25: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست، بلعیدن و استنشاق
R39/26: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق
R39/27: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست
R39/28: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت بلعیدن
R39/26/27: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق و تماس با پوست
R39/26/28: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق و بلعیدن
R39/27/28: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست و بلعیدن
R39/26/27/28: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست، بلعیدن و استشاق
R42/43: احتمال ایجاد حساسیت از طریق استنشاق و تماس با پوست
R48/20: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق طولانی مدت
R48/21: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت تماس طولانی مدت با پوست
R48/22: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت تماس طولانی مدت با پوست
R48/20/21: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت بلعیدن مکرر آن
R48/20/22: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق طولانی مدت و بلعیدن مکرر آن
R48/21/22: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت بلعیدن مکرر آن و تماس طولانی مدت با پوست
R48/20/21/22: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق و بلعیدن مکرر آن و تماس طولانی مدت با پوست
R48/23: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق طولانی مدت
R48/24: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت تماس طولانی مدت با پوست
R48/25: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت بلعیدن مکرر آن
R48/23/24: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق و تماس طولانی مدت با پوست
R48/23/25: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق طولانی مدت و بلعیدن مکرر آن
R48/24/25: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت تماس طولانی مدت با پوست و بلعیدن مکرر آن
R48/23/24/25: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق و بلعیدن مکرر آن و تماس طولانی مدت با پوست
R50/53: بسیار سمی برای موجودات آبزی، احتمال ایجاد عوارض جانبی طولانی مدت در محیط‌های آبی
R51/53: سمی برای موجودات آبزی، احتمال ایجاد عوارض جانبی طولانی مدت در محیط‌های آبی
R52/53: مضر برای موجودات آبزی، احتمال ایجاد عوارض جانبی طولانی مدت در محیط‌های آبی
R68/20: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق استنشاق
R68/21: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق تماس با پوست
R68/22: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق بلعیدن
R68/20/21: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق تماس با پوست و استنشاق
R68/20/22: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق استنشاق و بلعیدن
R68/21/22: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق بلعیدن و تماس با پوست
R68/20/21/22: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق بلعیدن، استنشاق و تماس با پوست

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان