کد خبر: ۱۵۴۰۱
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۶-19 March 2020
از آقا مهدی پرسیدند: چیزی شده است؟ حاج مهدی گفت: تصدقتان، اینجا مدرسه است، آقای خلخالی می خواهد ۳۰ نفر را روی پشت بام ببرد و اعدام کند، ما بالاخره باید مدرسه را تحویل بدهیم و برویم، ولی این کار تاثیر بدی روی روحیه بچه هایی می گذارد که می آیند اینجا درس بخوانند. آقا گفتند: بارک ا...!
همکاری شما با مرحوم آیت الله خلخالی چطور شروع شد؟

موقعی که انقلاب پیروز شد، امام در مدرسه علوی بودند و اولین حکمی که صادر کردند، حاکمیت شرع برای آقای خلخالی بود که بقایای رژیم شاه را محاکمه کند. بنده، شهید مهدی عراقی و آقای پیراینده، دست اندر کار ساماندهی جمعیت هایی بودیم که برای دیدن امام می آمدند. مدرسه رفاه زیرزمین خیلی بزرگی داشت و زندانی ها را که می گرفتند، همه را آنجا می آوردند. آقای خلخالی در همان روز اول، ۳۰ نفر را محاکمه کرد و حکم اعدام هر ۳۰ نفرشان را داد و گفت: هر ۳۰ نفر را شب روی پشت بام مدرسه رفاه می بریم و اعدام می کنیم!

آقا مهدی عراقی به من گفت: بیا برویم پیش آقا! گفتم: برای چه؟ گفت: که بگوییم خوب نیست اینها را اینجا روی پشت بام اعدام کنند! به هرحال رفتیم و دیدیم دو سه نفر دور آقا هستند. خلوت که شد، رفتیم جلوتر. این نکته را داخل پرانتز بگویم که عزت و احترامی که آقا به امثال مهدی عراقی و بنده می گذاشتند، به خاطر سابقه ای بود که با مرحوم نواب داشتیم وگرنه این طور نبود که هر کسی را به راحتی بپذیرند.

به هرحال از آقا مهدی پرسیدند: چیزی شده است؟ حاج مهدی گفت: تصدقتان، اینجا مدرسه است، آقای خلخالی می خواهد ۳۰ نفر را روی پشت بام ببرد و اعدام کند، ما بالاخره باید مدرسه را تحویل بدهیم و برویم، ولی این کار تاثیر بدی روی روحیه بچه هایی می گذارد که می آیند اینجا درس بخوانند. آقا گفتند: بارک ا...!

امام آقای خلخالی را خواست و فرمود: جناب شیخ! این سی نفری را که برایشان حکم اعدام دادی، خیال نداری درباره شان تجدید نظری کنی؟ آقای خلخالی گفت: اگر من اینها را اعدام کنم و خدا هزار بار زنده شان کند، باز هم اعدامشان می کنم! امام تبسمی کرد و گفت: پس یک کاری کن، به دلیل آماده نبودن مکان مناسب، فقط چهار نفرشان را در مدرسه اعدام کن، سریعا زندان قصر را آماده کنید و بقیه را به آنجا ببرید! عرض کردیم: آقا! زندان قصر را آتش زده اند و هر چه که بوده، یا سوخته یا برده اند! امام دو سه نفر را خواستند و فرمودند: من به شما پول می دهم تا ۲۰، ۳۰ تا عمله را بردارید و ببرید و سریع قسمتی از زندان قصر را تعمیر کنید و زندانی ها را به آنجا ببرید.

 آن دو سه نفر برادران صالحی نبودند؟

چرا. امام پول در اختیارشان گذاشت و عمله و بنا بردند و یک قسمت از زندان را ساختند و تمام کردند. خاطرم هست دو تا برادر بودند به اسم موحدی که بنز ده تن داشتند و با آن روغن و قند می آوردند! یکی از آنها آمد و به من گفت: می خواهیم اینها را از این زیرزمین برداریم و به زندان قصر ببریم، اما وسیله نداریم. گفتم: بروید قصابخانه و دو سه تا از ماشین هایی را که در آن گوشت آویزان می کنند، بردارید و بیاورید و همه را سوار می کنیم و بی سر و صدا و بدون این که کسی بفهمد، اینها را به زندان می بریم! البته در آن شرایط، اگر مردم آنها را می دیدند، اول از همه خودشان به آنها حمله می کردند! به همین دلیل، صلاح بود که مخفیانه ببریم.  از طرف دیگر، تمام کارهای مدرسه رفاه در دست مرحوم شهید رجایی بود. ایشان هم دائما فشار می آورد که مدرسه ها دارند باز می شوند و اینجا را به ما تحویل بدهید! زندانی ها را به زندان قصر بردیم و در اتاق ها تقسیم کردیم. یک اتاق را هم برای محاکمه اختصاص دادیم و من در آنجا با آقای خلخالی صمیمی شدم. در مدرسه رفاه هم با او سلام و علیک داشتم، اما قاتی نشده بودم. از آن به بعد آن قدر دوست شده بودیم که وقتی در آن روزها از قم به تهران می آمد، یکسره به خانه ما می آمد، خانم من از سادات است، خانم شیخ هم سادات بود و با هم خیلی رفیق شدند. مرتب به خانه ما می آمد و شام و ناهار پیش ما می ماند. شیخ هر کاری هم که می خواست بکند، به من می گفت: بیا با من همکاری کن! حتی به چند کشور هم که مسافرت کرد، من هم همراهش بودم.

  آقای خلخالی چه جور شخصیتی داشت؟ فارغ از داوری های سیاسی این چهار دهه. آن کسی که شما از نزدیک با او همکاری داشتید، چه جور آدمی بود؟

من در تمام عمرم چند نفر را دیدم که وقتی از دنیا رفتند، یک ریالی از آنها باقی نماند! خدا را شاهد می گیرم. او مرده است و بنده هم دارم می میرم! اولی مرحوم نواب بود. دومی امام خمینی بود که در زمان خودش، زمین های پدری اش را هم به فقرا داد. یکی هم آقای خلخالی بود. اساسا در جمهوری اسلامی، آقای خلخالی غریب واقع شد. چرا؟ یک چشمه اش را برایتان می گویم. این داستان ها را فقط من می دانم.

آیت الله خلخالی یک خانه به طور موقت در جماران گرفته بود که دائما نرود قم و بیاید. کف اتاق هایش را موکت انداخته بودند. یک روز برای کاری به آنجا رفتم. دیدم شهید صیاد شیرازی با یکی دو نفر دیگر آنجا نشسته اند. همسر آقای خلخالی جلوی آقای صیاد ایستاده و عصبانی بود! آقای خلخالی هم با همان لهجه ترکی قمی خود می گفت: برو، من این کار را نمی کنم! خانم جلوی آقای صیاد به آقای خلخالی تندی می کرد و او هم با عصبانیت می گفت: سرم را هم ببری، نمی کنم.

 بعد به سرهنگ صیاد شیرازی گفت: سرهنگ! به جد آقای خمینی اگر بفهمم در این کار دخالت کردی، پاگون هایت را از روی دوشت می کنم! سرهنگ گفت: آقا! مطمئن باشید ما بی اجازه شما آب هم نمی خوریم! خانمم رفت و به خانم آقای خلخالی گفت: بس کن! نامحرم نشسته است! او هم با عصبانیت گفت:... هر چه به او می گویم می گوید نه، نه، نه! آنهایی که زیر دستش راننده بودند، حالا چه و چه و چه دارند! این زندگی است که ما داریم؟ پنج تا دختر داریم، برای هیچ کدامشان یک قاشق چایخوری نگرفته ایم، کنار بگذاریم! خانمم او را کنار کشید و با هم درددل کردند. بعدا خانمم برایم تعریف کرد: پنج تا دختر و سه تا پسر دارند، پسر کوچکش مسعود می خواست به آلمان برود و گذرنامه نداشت، به سربازی رفته و حالا او را خط مقدم فلان جبهه فرستاده اند، خانم آقای خلخالی آمده است به سرهنگ صیاد بگوید: شما که دست اندر کار هستی، این بچه را بیاور پیش خودت. آقای خلخالی هم گفته بود: بچه های مردم بروند جبهه پرپر شوند و بچه من بیاید عقب؟ چه فرقی دارد؟ سر این دعوایشان شده بود!

 ظاهرا ایشان از میراث پدری اش هم صرف نظر کرده بود. این طور نیست؟

بله، یک بار می خواست برود گیوی خلخال. خانه پدری اش آنجا بود. خیلی هم بزرگ بود. چند مغازه مثل علافی، چوب فروشی، عطاری و... هم نبش آن بود. مسجدی بود که دعوتش کردند برای سخنرانی. گفتم: آقا! شما ترکی صحبت می کنی و ما که چیزی نمی فهمیم. ایشان گفت: فارسی هم قاطی اش می کنم، بیا برویم! داشتیم می رفتیم که پیرمردی به بازویم زد و گفت: حاج آقا صفا! من شما را می شناسم، شیخ مرا به خانه اش راه نمی دهد، من می خواهم پنج دقیقه با او صحبت کنم، شما کاری کن که مرا راه بدهد! رفتم مسجد و برگشتیم و داشتیم استراحت می کردیم و تنقلات می خوردیم که قضیه را به ایشان گفتم.

گفت: می شناسمش، شوهر خواهرم است، نمی خواهم با او ملاقات کنم، باعث کسالتم می شود! فردای آن روز، آن آقا مرا در خیابان دید و پرسید: حاج آقا! چطور شد؟ نتوانستی اجازه بگیری؟ تو که چشم راست شیخ هستی، خواهش کن که من به ملاقاتش بیایم. گفتم: امشب درستش می کنم. شب دور هم بودیم که گفتم: آقا! به خاطر خدا، به خاطر من بگذار بیاید! گفت: بیاید، ولی گفته باشم. ناراحت می شوی! گفتم: مگر جریان چیست که من ناراحت می شوم؟ ظاهرا سر تقسیم ارث و میراث پدری آقای خلخالی، این شوهر خواهر سر و صدا راه می اندازد و آقای خلخالی هم مکتوب می کند که من از میراث پدر حتی یک میخ هم نمی خواهم، بروید رهایم کنید! شیخ می گفت: من که چیزی نمی خواهم، نمی دانم این چرا مرا ول نمی کند؟ گفتم: حالا بگذار بیاید دو کلمه حرفش را بزند، طوری نمی شود. گفت: فردا شب بعد از نماز مغرب و عشاء بیاید. فردا شب آمد و هنوز ننشسته، شروع کرد خطاب به شیخ بدگویی کردن! آقای خلخالی نگاهی به من انداخت و گفت: چطوری حاج آقا صفا؟ من گریه ام گرفت!

 به خاطر چه این کار را کرد؟

سر این که چرا سهم زن مرا از دکان ها نمی دهند! با وجود این که آقای خلخالی گفته بود نه من ارث می خواهم و نه ماجرا به من مربوط است. یک ممد قمی بود که هیکل خوبی داشت. شیخ گفت: ممد! پس کله اش را بگیر و از در بیندازش بیرون! محمد هم او را انداخت بیرون و در را بست. آقای خلخالی به من گفت: دیدی داداش؟ اینها کس و کار من هستند، همه شان توقع دارند که هر کسی هر کاری دارد، من بنویسم و کارشان راه بیفتد! من هم این کار را نمی کنم و به همین دلیل همه با من دشمن هستند! تو که از من چیزی نمی خواهی؟ گفتم: نه،الحمدلله احتیاجی ندارم، شما خودت خیلی وقت ها در خانه من هستی! گفت: خدا توفیقت بدهد، ولی خانواده من با من این طوری هستند. خدا شاهد است وقتی هم که از دنیا رفت، یک دانه یک ریالی باقی نگذاشت! پیش از انقلاب، یک خانه در قم داشت که چند تا پله می خورد می رفت پایین! یک شیخی بود که رفت و به امام خمینی گفت: آقای خلخالی می خواهد خانه اش را بفروشد، بگویید بدهد به من، یک مقدار پول دارم و باقی اش را هم خرد خرد می دهم. آقای خمینی آقای خلخالی را خواست و به او گفت: این شیخ عیالوار است، خانه ات را به او بده! آقای خلخالی جواب داد: با پولی که می خواهد به من بدهد، جایی را نمی توانم تهیه کنم! امام گفت: باقی اش را من به تو می دهم! آقای خلخالی خانه را به آن شیخ داد و او هم یک ریال از بقیه پول را به خلخالی نداد! این گذشت تا این که خانمش یک تکه زمین نزدیک راه آهن خرید و ساخت. خلاصه خودش هیچی نداشت.

 با توجه به همکاری شما با آیت الله خلخالی در دوره کار قضایی ایشان، سبک قضاوتش چگونه بود؟

در نهایت باید خودش ماجرا را در می یافت، توصیه و حرف هیچ کس را هم قبول نمی کرد. پرونده ها را هم که به او می دادند، خودش مطالعه می کرد. نمی خواهم بگویم اشتباه نداشت. در زندگی اش اشتباهاتی هم داشت. نه او، همه اشتباه دارند. هیچ کدام از ما معصوم نیستیم. انقلاب هم مثل سیل است و وقتی می آید، همه چیز را با هم می برد! اتفاقا در چند فقره از اعدام ها، با هم اختلاف پیدا کردیم. چند نفر را که برایشان حکم اعدام صادر کرد، شب قبل از اعدام پرونده هایشان را خواندم و تصمیم گرفتم جلوی اعدامشان را بگیرم. اعتراض کرد چه کسی به تو این اجازه را داده است؟ برو بیرون! گفتم: خودت برو بیرون، آن کسی که تو را اینجا گذاشته، مرا هم گذاشته است که مواظبت باشم! به حضرت عباس قسم عین این حرف را زدم! گفت: خیلی خوب، من می روم بیرون. پرونده ها را زد زیر بغلش و رفت ته حیاط روی یک سکو نشست و گفت: هر کسی با من کار دارد، بیاید اینجا!. ما هم رفتیم و در اتاق دادستانی نشستیم. چند تا از رفقا از جمله علی طهماسبی، برادر شهید استاد خلیل طهماسبی و بقیه آمدند و گفتند: بد است، بالاخره ایشان یک عالم و روحانی است، بد است برود گوشه حیاط و روی سکو بنشیند، بیا برو صورتش را ببوس! رفتم و آوردمش در دفتر و گفتم: من اگر با شما دعوا می کنم، دعوای طلبگی است. آخوندها با هم ناهار می خورند، بعد از ظهر هم در بحث، کتاب ها را به سر و کله هم می زنند! برای چه قهر می کنی؟

 درباره سبک حکم صادر کردنش چه داوری ای دارید؟ برخی می گویند: بی عدالتی می کرد، عجله می کرد. بی حساب و کتاب آدم ها را می کشت و...؟

طبعا اگر از این سنخ اتفاق ها افتاده باشد، اولا در حداقل بوده و ثانیا هیچ عمدی در کار نبوده است. من در چند مورد توانستم جلوی حکم اعدام بعضی ها را بگیرم و همان طور که گفتم، نمی خواهم بگویم آقای خلخالی هیچ اشتباهی نکرده، اما خدا را شاهد می گیرم تا وقتی من در کنارش بودم، پرونده های افراد را با علی طهماسبی مطالعه می کردیم و به آقای خلخالی می گفتیم که مثلا این مستوجب اعدام نیست. او هم می نوشت که اجرای حکم در حالت تعلیق است. یکی دو تا هم نبودند.

 از جنبه علمی و عملی ایشان را چگونه دیدید؟

از نظر علمی که خیلی خوب بود. اولین کسی بود که امام به عنوان حاکم شرع انتخابش کرد،چون ایشان را مجتهد می دانست، در حالی که افراد دیگری هم بودند. امام که با کسی تعارف نداشت. به لحاظ عملی هم با خلوص کار می کرد و برای بقای انقلاب و رفع تهدیدها.کسانی که اشتباه نمی کنند، فقط چهارده معصوم(ع) هستند، وگرنه همه خطا دارند.

 مخالفان شاخص آقای خلخالی چه کسانی بودند؟

مخالفان سرسخت او، دو نفر بودند. از روحانیون صاحب منصب جناح راست مردم رای داده بودند که آقای خلخالی نماینده مجلس شود و این دو می گفتند، نشود. آقای خلخالی هم رفت پیش امام و گفت: شما هستی و دارند با ما این کار را می کنند! امام گفتند: به آقایان بگویید مردم به این آقا رای داده اند، چرا تاییدش نمی کنید؟ یکی هم که نه دشمنش بود و نه دوستش، ولی همیشه می گفت با کارهای تو مخالف هستم، مرحوم دکتر بهشتی بود.

مکث

دیدار آیت الله با کیم ایل سونگ

حاج اسدا... صفا و مرحوم آیت الله خلخالی باهم سفرهای متعددی رفتند؛ یکی از آنها، سفر به سوریه و ملاقات با حافظ اسد بود و دیگری سفر به کره شمالی و دیدار با کیم ایل سونگ.

صفا درباره این سفر تعریف می کند: خاطرم هست در ملاقات با کیم ایل سونگ، سر میز نشسته بودیم و صحبت می کردیم. مترجم گفت: آقای رئیس جمهور می گویند: ما دلمان می خواهد دور هم شام بخوریم، اگر شما میل داشته باشید! آقای خلخالی با اشاره به من به مترجم گفت: کارگردان ما ایشان است! من به مترجم گفتم: صلاح نیست با شما شام بخوریم! پرسید: چرا؟ گفتم: ایشان روحانی هستند، شما می خواهید سر میز مشروب الکلی بگذارید، عکسش را در دنیا پخش می کنند و خوب نیست! کیم ایل سونگ پرسید: ایشان چه می گوید؟ مترجم که نمی توانست دروغ بگوید، گفت: می گوید شما مشروب می خورید و ایشان روحانی هستند و مناسب شانشان نیست. کیم ایل سونگ غش غش خندید و گفت: خب آن شب مشروب نمی خوریم! شبی که می خواستیم شام بخوریم، ده دوازده نفر بودیم که دور میز نشسته بودیم.

کیم ایل سونگ یکی یکی پرسید که آقا در جمهوری اسلامی چه کاره است؟ یکی معاون رئیس بانک بود و همین طور تا آخر، تا رسید به من! پرسید: این آقا چه کاره است؟ آقا گفتند: فعلا سرپرست ماست! پرسید: شغلش چیست؟ گفتند: هیچ! تعجب کرد و پرسید: یعنی چه؟ چطور شغلی ندارد؟ گفتند: یک عده هستند که مورد اطمینان امام هستند و ما که می خواهیم به مسافرت بیاییم، یکی از آنها را همراه ما می فرستند که گزارش ها را دقیق و مرتب به امام بدهند! پرسید: اینها چه کسانی هستند؟ گفتند: کسانی بودند که قبل از آقای خمینی در جریان مبارزات بودند و از یاران نواب صفوی هستند.  سرش را تکان داد و گفت: بله. بعد از من پرسید: چه می خواهی به شما هدیه بدهم؟ گفتم: یک اسلحه به من بدهید! یک اسلحه برایم آورد آنتیک و کنده کاری شده! ارتش می خواست از من بگیرد، ندادم! یکی دیگر را هم که سفید رنگ بود، داد به آقای خلخالی. هنوز آن را دارم!

گفتگو:محمدرضا کائینی/جام جم

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان