کد خبر: ۱۴۵۴۰
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۰-14 February 2020
لیست کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده در سه حوزه انتخابیه استان قزوین
حوزه بوئین زهرا و آوج

۱. مردعلی نوروزی

۲.صفی اله رمضانخانی

۳.محمدحسن قهرمانی

۴.زهرا علمشاهی

۵.محمد صالحی

۶. سیدرضا هاشمی

۷.حسن سبحانی

۸.کاظم اقبالیان

۹. بهروز خیری

۱۰. محمدرضا یعقوبی

۱۱.محمد امینی

۱۲.حسن اکبری

۱۳.سیدسجاد موسوی

۱۴.رضا آقاعلیخانی

۱۵. محسن یعقوبی

۱۶.روح اله بابائی صالح

۱۷. روح اله عباس پور

۱۸. نوراله حیدرعلی ها

۱۹.محمد فلاح صفری

۲۰. علی اکبر مولائی

۲۱.مجید درویش حسینی

۲۲. محمدتقی رمضانی

۲۳. اسداله غفاری آقابابائی

۲۴. فردین محمدحسینی

۲۵. یوسف اینانلو گنجی

۲۶.یوسف علی نیا

۲۷.رمضان قدیمی

۲۸. عباس احمدی

۲۹.محمد حشمتی

۳۰. منیژه افتخاری

۳۱. رضا شاه محمدی گلرخ

۳۲. جلال مهدوی

۳۳. علی اصغر مولائی

۳۴. امیر حسین زاده

۳۵. بهرام همتی راد

۳۶. شهاب نوری

۳۷. محمدعلی اصلی بیگی

۳۸. محمد توکلی

حوزه انتخابیه تاکستان

۳۹. رحیم علی نوری

۴۰. مهدی رحمانی

۴۱. رمضانعلی آشوری

۴۲. ابوالفضل ابراهیمی

۴۳. خیراله بیکدلو

۴۴. صفرعلی طاهری

۴۵. بهمن طاهرخانی

۴۶. میثم رحمانی

۴۷. روح اله چوبلی

۴۸. مریم رحمانی

۴۹. رجب رحمانی

۵۰. حسین رحمانی مهر

۵۱. بابک طاهرخانی

۵۲. رسول طاهرخانی

۵۳. محمد رحمانی

۵۴. جمشید طاهرخانی

۵۵. بهمن طاهرخانی

۵۶.حمید قراخانی

۵۷.امیر طاهرخانی

۵۸. زهراسادات حسینی پور

۵۹. اکرم السادات تقوی زاده

۶۰. هادی طاهرخانی

۶۱. سکینه رحمنی

۶۲. عباس بیگدلی

قزوین، آبیک و البرز

۶۳.علی بیکدلی

۶۴. احمدعلی جعفری

۶۵. فاطمه محمدبیگی

۶۶. ابراهیم ذوالقدر

۶۷. محمد فاضل

۶۸. محمد ابراهیمی

۶۹.علی آقابیگی

۷۰.علیرضا اعتقادی

۷۱. حسین جلیلوند

۷۲. رضا لایق

۷۳. علی نوری کشتکار

۷۴. علی یعقوبی

۷۵. داود محمدی

۷۶. حسین حسین پورخمیران

۷۷. یاسر سبحانی فرد

۷۸. رسول رحیمی سیاهکل محله

۷۹. کمال میرزاحسینی

۸۰. حسن رستمی کلیشمی

۸۱. مونا طیبا

۸۲. امیرعلی رمضانی

۸۳. محمد وشنی

۸۴. احمد جعفری

۸۵. مسعود طالبی

۸۶. هادی طاهری

۸۷. غلامحسن خالوشاندیز

۸۸. مهدی اله یاری

۸۹. ستار بهرامی

۹۰.حسن درودگران

۹۱. اسحق عباسی

۹۲. رضا بهرامی

۹۳. حسن علی اکبری

۹۴. فرزان رحیمی ورکی

۹۵. حمیدرضا غفاری

۹۶. ولی ناصری

۹۷. سیداکبر رضوی

۹۸. محمدابراهیم رحمت آبادی

۹۹. اسماعیل عظیمی

۱۰۰. احمد نجاری الموتی

۱۰۱. مسعود یزدی

۱۰۲. محمدمهدی اله وردیها

۱۰۳. منصور نصری

۱۰۴.حسن گلین امیریان

۱۰۵. علی علیخانی

۱۰۶. سیدمهدی موسوی

۱۰۷. امیرعطاءاله جباری

۱۰۸. علیرضا خیری پور

۱۰۹. محمدحسین حبیبی

۱۱۰. محمدحسن شهسواری

۱۱۱. بهمن سیمیاری

۱۱۲. مجید پاهنگ

۱۱۳. سیف اله یوسفی

۱۱۴.علی تیموری

۱۱۵. محمدحسین شجاعی نیک

۱۱۶. لطف اله سیاه کلی

۱۱۷. ابراهیم حسن زاده گلنگشی

۱۱۸. میثم پیله فروش

۱۱۹.کتایون همایونی

۱۲۰. محسن طایفه

۱۲۱.سالار قاسمی مدانی

۱۲۲. امیرارشد آقابیگی

۱۲۳. عصمت ایزدی نظیر

۱۲۴.بهنام رقاقی گرگری

۱۲۵. زهرا عبدلی شربیانی

۱۲۶. سیدمحمدرضا حسینی

۱۲۷. تهمینه برزگری

۱۲۸. نگار زکائی

۱۲۹. محمد خلخالیها

۱۳۰. حامد ربانی نیا

۱۳۱. حسین پوریوسفی

۱۳۲. محمد مهاجری

۱۳۳. محمدرضا جهان بخش

۱۳۴. علی اکبر حاجی محمدی کشمرزی

۱۳۵.محمدباقر آقاعلی خانی

۱۳۶.علی فلاح
برچسب ها: لیست کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده در سه حوزه انتخابیه استان قزوین ، حوزه بوئین زهرا و آوج ، ، مردعلی نوروزی ، صفی اله رمضانخانی ، محمدحسن قهرمانی ، زهرا علمشاهی ، محمد صالحی ، سیدرضا هاشمی ، حسن سبحانی ، کاظم اقبالیان ، بهروز خیری ، محمدرضا یعقوبی ، محمد امینی ، حسن اکبری ، سیدسجاد موسوی ، رضا آقاعلیخانی ، محسن یعقوبی ، روح اله بابائی صالح ، روح اله عباس پور ، نوراله حیدرعلی ها ، محمد فلاح صفری ، علی اکبر مولائی ، مجید درویش حسینی ، محمدتقی رمضانی ، اسداله غفاری آقابابائی ، فردین محمدحسینی ، یوسف اینانلو گنجی ، یوسف علی نیا ، رمضان قدیمی ، عباس احمدی ، محمد حشمتی ، منیژه افتخاری ، رضا شاه محمدی گلرخ ، جلال مهدوی ، علی اصغر مولائی ، امیر حسین زاده ، بهرام همتی راد ، شهاب نوری ، محمدعلی اصلی بیگی ، محمد توکلی ، حوزه انتخابیه تاکستان ، رحیم علی نوری ، مهدی رحمانی ، رمضانعلی آشوری ، ابوالفضل ابراهیمی ، خیراله بیکدلو ، صفرعلی طاهری ، بهمن طاهرخانی ، میثم رحمانی ، روح اله چوبلی ، مریم رحمانی ، رجب رحمانی ، حسین رحمانی مهر ، بابک طاهرخانی ، رسول طاهرخانی ، محمد رحمانی ، جمشید طاهرخانی ، بهمن طاهرخانی ، حمید قراخانی ، امیر طاهرخانی ، زهراسادات حسینی پور ، اکرم السادات تقوی زاده ، هادی طاهرخانی ، سکینه رحمنی ، عباس بیگدلی ، قزوین، آبیک و البرز ، علی بیکدلی ، احمدعلی جعفری ، فاطمه محمدبیگی ، ابراهیم ذوالقدر ، محمد فاضل ، محمد ابراهیمی ، علی آقابیگی ، علیرضا اعتقادی ، حسین جلیلوند ، رضا لایق ، علی نوری کشتکار ، علی یعقوبی ، داود محمدی ، حسین حسین پورخمیران ، یاسر سبحانی فرد ، رسول رحیمی سیاهکل محله ، کمال میرزاحسینی ، حسن رستمی کلیشمی ، مونا طیبا ، امیرعلی رمضانی ، محمد وشنی ، احمد جعفری ، مسعود طالبی ، هادی طاهری ، غلامحسن خالوشاندیز ، مهدی اله یاری ، ستار بهرامی ، حسن درودگران ، اسحق عباسی ، رضا بهرامی ، حسن علی اکبری ، فرزان رحیمی ورکی ، حمیدرضا غفاری ، ولی ناصری ، سیداکبر رضوی ، محمدابراهیم رحمت آبادی ، اسماعیل عظیمی ، احمد نجاری الموتی ، مسعود یزدی ، محمدمهدی اله وردیها ، منصور نصری ، حسن گلین امیریان ، علی علیخانی ، سیدمهدی موسوی ، امیرعطاءاله جباری ، علیرضا خیری پور ، محمدحسین حبیبی ، محمدحسن شهسواری ، بهمن سیمیاری ، مجید پاهنگ ، سیف اله یوسفی ، علی تیموری ، محمدحسین شجاعی نیک ، لطف اله سیاه کلی ، ابراهیم حسن زاده گلنگشی ، میثم پیله فروش ، کتایون همایونی ، محسن طایفه ، سالار قاسمی مدانی ، امیرارشد آقابیگی ، عصمت ایزدی نظیر ، بهنام رقاقی گرگری ، زهرا عبدلی شربیانی ، سیدمحمدرضا حسینی ، تهمینه برزگری ، نگار زکائی ، محمد خلخالیها ، حامد ربانی نیا ، حسین پوریوسفی ، محمد مهاجری ، محمدرضا جهان بخش ، علی اکبر حاجی محمدی کشمرزی ، محمدباقر آقاعلی خانی ، علی فلاح
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان