کد خبر: ۱۴۱۷۳
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۶-30 January 2020
 الگوها و ساختارهای احساسات سنّتی: مجموعه ای از رمزگانی که انسان ایرانی با تکیه بر منابع سنّتی و تاریخی ایرانی در طول تاریخ آنها را خلق کرده است.
 چند خصیصه عام الگوی سنّتی عواطف ایرانی:

دینی‌بودن 
تکیۀ آن بر زبان  (شعرمحوربودن انسان ایرانی، اهمیت قصه و قصه گویی)
آیین‌محوربودن
طبیعت گرایی (مبتنی بر عصبیت عشایری و عقلانیت سنتی روستایی)
تداوم، پایداری، ثبات یا کلیت است (انسجام‌داشتن کلیت عواطف و احساسات) 
خانواده گرایی یا گرایش خانوادگی (آیینهای خانوادگی)

 ساختاراحساسات امروزی‌شده (مسلط): پیدایش دولت مدرن رضاشاه و شکلگیری اقتصاد نفتی و تحولات بعد از آن تا امروز،‌تمام ساختارها خصوصاً ساختار احساسات در ایران را تحت تأثیر خود قرار داده‌است.

  مهم‌ترین عامل یا نیروی تغییردهنده وشکل دهندۀ ساختار احساس انسان ایرانی امروز، شهری‎شهری شدن یا کلان‌شهری‌شدن اوست.

ایجاد احساساتی مانند انزوا، تنهایی، دلزدگی وغریبه گی
افزایش امیدها و آرزوها یا ظرفیت آرزومندی انسان.
زیبایی‌شناسانه‌شدن احساسات
رؤیت‌پذیرترشدن احساسات درونی 
شکل گیری رژیم های احساسی یا نظم و انضباط کنترلی متفاوت
ناهمگن شدن احساسات و عواطف
پویایی و تغییر امیال و احساسات و ایجاد حس ناامنی هستی شناختی
جامعۀ شهری و کلان‌شهری با تخریب ساختاراحساسات سنّتی و ایجاد ساختار احساسات مدرن باعث تضاد ساختاری احساسات امروزی ما شده است. 

الگوی احساسات در حال ظهور: وضعیت پسامدرنیتۀ ایرانی

جهانی شدن ساختار احساسات
مقایسه‌کردن، سنجشگری و بازاندیشی در دنیای درون و بیرون خود 
کاهش سختگیری ها و کنترل‌های عاطفی و هیجانی
آمیختگی و چندپاره ‌گی و تضاد ساختاری عواطف
 آمیختگی عواطف قدسی با عواطف دنیوی 
 تحول در ساختار احساسات خانوادگی(رشد و رونق عشق ناب یا رابطۀرمانتیک و دوستی به‌عنوان فرم مناسبات خانوادۀ جدید)

بروز و ظهور تنش‌های عصبی، گسترش اعتیاد، رشد خشونتهای شهری، افزایش نزاعها و درگیریهای محلی رشد تمایلات قومی، افزایش مصرف فرهنگی، فرسایش سرمایه‌های اجتماعی و بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ایران در دهه‌‌های اخیر  ناشی از موقعیت مسئله‌مند احساسات و عواطف است.

دست‌یافتن به رهیافتی سازنده‌تر که بتواند امکان مداخلۀ شهروندان را در هدایت کنشهایشان فراهم سازد، تنها با شناخت واقع‌بینانه از موقعیت مسئله‌مند عواطف در بستر کلی جامعه ممکن است.

نعمت الله فاضلی 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان