کد خبر: ۱۳۷۳۳
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۴-12 January 2020
ماده ۷۸  قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 :
هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌فرماندهان
یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌گزارشی
با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امر
خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها‌و
جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
‌الف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به‌مجازات
محارب.
ب - درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط‌باشد به
حبس از دو تا پنج سال.
ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌به حبس از
سه ماه تا یک سال.
‌تبصره 1 - چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر‌مجازات فوق
به‌جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
‌تبصره 2 - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در
اثر‌بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده
باشد‌مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و
در‌غیراین صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات
قانون‌دیات می‌باشد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها