کد خبر: ۱۳۴۷۸
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۹-28 December 2019
۱- در آخرالزمان، ثروتمند شدن به وسیله ی غصب و تجاوز است. حضرت محمد(ص)
۲- در آخرالزمان، به مؤمنان واقعی ابله و بی عقل می گویند. امام صادق(ع)

۳- در آخرالزمان، ریا فراوان می شود. حضرت محمد(ص)

۴- در آخرالزمان، از اسلام فقط نام آن باقی می ماند. حضرت محمد(ص)

۵- در آخرالزمان، حق کاملا پوشیده می شود. حضرت علی(ع)

۶- در آخرالزمان، اسراف می ڪنند؛ حتی در آب وضو و غسل. حضرت محمد(ص)

۷- در آخرالزمان، شب ها دیر می خوابند و نماز صبح قضا می شود. حضرت محمد(ص)

۸- در آخرالزمان، مؤذّنان به مظلومان پناهنده می شوند. حضرت محمد(ص)

۹- در آخرالزمان، قبله ی مردان زنانشان خواهند بود. حضرت محمد(ص)

۱۰-در آخرالزمان، مردم از علما می گریزند. حضرت محمد(ص)

۱۱-در آخرالزمان، مؤمن پست و فاسق عزیز می شود. امام حسن عسکری(ع)

۱۲-در آخرالزمان، زنان بد حجاب و عریان می شوند. حضرت علی(ع)

۱۳-در آخرالزمان، علما را با لباس زیبا می شناسند. حضرت محمّد(ص)

۱۴-در آخرالزمان، اسلام چون ظرف واژگون شده می ماند. حضرت علی(ع)

۱۵-در آخرالزمان، برای حفظ دین باید از محل گناه گریخت. حضرت محمد(ص)

۱۶-در آخرالزمان، گناه خویش را به گردن خدا می نهند. حضرت محمد(ص)

۱۷-در آخرالزمان، بعضی از علما ریاڪار می شوند. حضرت محمد(ص)

۱۸-در آخرالزمان، امّت حضرت محمد(ص) هفتاد و سه گروه می شوند. حضرت محمد(ص)

۱۹-در آخرالزمان، بهترین مونس مردم ڪتاب است. امام صادق(ع)

۲۰-در آخرالزمان، عبادت را وسیله برتری طلبی می دانند. حضرت علی(ع)

۲۱-در آخرالزمان، حج را برای تجارت انجام می دهند. حضرت محمد(ص)

۲۲-در آخرالزمان، سلامت دین در سڪوت بیشتر است. امام زمان(عج)

۲۳-در آخرالزمان، زشتی ها افزایش می یابد. حضرت علی(ع)

۲۴-در آخرالزمان، به علت گناه باران در وقتش نازل نمی شود. حضرت محمد(ص)

۲۵-در آخرالزمان، هر ڪس بیشتر در خانه بماند ایمانش حفظ می گردد. امام باقر(ع)

۲۶-در آخرالزمان، مؤمنان اعمالشان را با ریا انجام می دهند. حضرت محمد(ص)

۲۷- در آخرالزمان، رشوه را به اسم هدیه حلال می ڪنند. حضرت محمد(ص)

۲۸-در آخرالزمان، گرد و غبار ربا همه را فرا می گیرد. حضرت محمد(ص)

۲۹-در آخرالزمان، حضرت عیسی(ع) پشت سر امام زمان زمان(عج) نماز می خواند. حضرت محمد(ص)

۳۰-در آخرالزمان، هر ڪه دینش را حفظ ڪند اجر پنجاه صحابه پیامبر را دارد. حضرت محمد(ص)

۳۱-در آخرالزمان، شیعیان واقعی با گریه بر امام حسین(ع) دل مادرش را شاد می ڪنند. حضرت محمد(ص)

۳۲-در آخرالزمان، از فتنه ها به قم پناه ببرید. امام صادق(ع)

۳۳-در آخرالزمان، بعضی از مردم گرگ صفت می شوند. حضرت محمد(ص)

۳۴-در آخرالزمان، مردم غصه از بین رفتن دینشان را نمی خورند. حضرت محمد(ص)

۳۵-در آخرالزمان، هیچ چیز سخت تر از مال حلال و دوست باوفا یافت نمی شود. امام هادی(ع)

۳۶-در آخرالزمان، حفظ زبان بهترین ڪار است. امام باقر(ع)

۳۷-در آخرالزمان، مؤمن واقعی از غصه آب می شود. حضرت علی(ع)

۳۸-در آخرالزمان، در اوج فتنه ها به قرآن پناه ببرید. حضرت محمد(ص)

۳۹-در آخرالزمان، ارزش دین در نظر مردم پایین می آید و دنیا باارزش می شود. حضرت محمد(ص)

۴۰-در آخرالزمان، مرد از زنش اطاعت ڪرده و از پدر و مادرش نافرمانی می ڪند. حضرت محمد(ص),,'

منبع ڪتاب چهل حدیث  آخرالزمان


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان