کد خبر: ۱۳۲۲۴
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۱-13 December 2019
قوانین فیزیکی بسیار دقیق و واقعی هستند و هرگز نمی توان اثر دانش فیزیک در زندگی بشر را نادیده گرفت. جالب است که حتی می توان این قوانین را به بخشهای دیگر زندگی تعمیم داد و از اثرات کاربردیشان بهره مند شد.
آیا تا بحال برایتان اتفاق افتاده که از ماجرایی ناراضی یا دلگیر بشوید؟
آیا تا بحال برایتان پیش آمده که احساس کنید کسی در رفتار
با شما ، شعورتان را نادیده می گیرد و در واقع به نوعی به
شعور تان توهین می کند؟
آیا به غیر از نارضایتی و دلگیری و یا احتمالا تلافی ، عکس العمل دیگری داشته اید؟
آیا هرگز فکر کرده اید چه رفتاری ، دیگری را به این باور رسانده است که می تواند درک ما را نا دیده بگیرد ؟
اینجاست که کار آمدی قانون عمل و عکس العمل به میان
می آید و با اندکی اندیشه ، دلیل و سرچشمه بروز
رفتار دیگری نسبت به خود را ، در خواهیم یافت و بی تعارف
پیکان ارزیابی به سوی خودمان نشانه می رود و بجای نارضایتی و دلگیری و تلافی که هر کدام رفتارهایی
از سر ناتوانی و عجز و لابه هستند به بررسی رفتارنادرستی
می پردازیم که به آنان این پروانه را داده است که وجود و شعور و درک ما را نادیده بگیرند.
دلگیری و غر زدن و غصه خوردن همه عکس العمل هایی به
یک اتفاق نا خوشایند هستند ولی هیچکدام راه حل و چاره نیستند ، ما به یک راه حل و تصمیم عاقلانه نیاز داریم که
بتواند رفتاری را که ما را به نارضایتی می رساند را
مدیریت کند و در واقع عمل مناسب با عکس العمل دلخواه
را جایگزین کنیم .
ممکن است در روند این اندیشه و بررسی عمل و عکس العمل به زحمت بیفتیم و مجبور شویم هزینه هایی را متحمل
شویم اما اگر استاندارد هایی برای زندگی خود داریم باید هزینه ها را پرداخت تا احترام به شخصیت و شعور انسانی مان حفظ شود .
قانون عمل و عکس العمل در همه گستره های زندگی شخصی و اجتماعی و حقوقی قابل اجرا و کاربردی است
و این پدیده بسادگی در رفتار دولتها با مردم و جوامع دیده می شود،آنجا که مردم پروانه میدهند، هر بلایی بر سرشان
می آورند و از هیچگونه فساد و تباهی و چپاول در حق
مردمی که حقوق خود را نمی شناسند یامطالبه نمی کنند و
سکوت می کنند ، دریغ نمی شود و این خود بزرگترین برهان

برای خاموش کردن شعور و درک ملتها توسط دولتهای چپاولگر با فریب و ترفند های گوناگون است.
اگر توقع رفتار مناسب با استااندارد های در شان و مرتبه خود داریم باید در درجه اول، حدود و چهار چوب مورد انتظار مان را برای خود روشن کنیم و باور کنیم که ما شایسته بی احترامی و توهین نیستیم و هزینه احترام به خود را هر چه باشد می پردازیم .در این صورت است که ما با انسان هایی
در دایره انتظارات خود و لایق و شایسته و عکس العمل های
دلخواه و همراستا قرار خواهیم گرفت.
دنیا جایی است که آنچه را می سازیم به ما تحویل می دهد.
بیایید خود را لایق و شایسته کنیم و غیر از آنچه در شان انسانی و شایسته ماست را نپذیریم.

افسانه کاشفی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها