کد خبر: ۱۳۰۳۴
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۵-04 December 2019
نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی به زنان مسلمان : هر چیزی که از هالیوود میبینی ، مشتی دروغ است ، تحریف است، نیرنگی ماهرانه است
آنها روابط نامشروع را تحت عنوان سرگرمی بی ضرر جلوه میدهند ، برای اینکه هدف آنها انهدام اساس اخلاق جوامع هست .

آنها سعی دارند، با فیلمها و نماهنگهای شهوت انگیز ، به دروغ ما زنان آمریکایی را شاد و راضی نشان دهند ، مفتخر به لباس پوشیدن چون هرزه ها و قانع بودن به نداشتن خانواده ؛ و تو را اینچنین وسوسه میکنند .

اکثر ما شاد نیستیم ! میلیونها نفر از ما داروهای ضد افسردگی مصرف میکنیم ، از شغلهایمان متنفریم و شبها به خاطر مردانی که میگفتند دوستمان دارند، ولی حریصانه از ما سوءاستفاده میکنند و میروند ، گریه میکنیم.

آنها میخواهند خانوادههای شما را از بین ببرند و شما را متقاعد کنند که فرزندان کمتری داشته باشید . آنها ازدواج را به عنوان شکلی از بردگی ، مادری را به عنوان نفرین و باحیا بودن و پاک ماندن را به عنوان عقب افتادگی و اُمُلی جلوه میدهند
.
مُدهایی که از زیر دست خیاطان غربی بیرون می آیند برای این طراحی میشوند که به تو بقبولاند که ارزشمندترین سرمایه تو ، جذابیت جسمی توست . اما لباسهای عفیف تو و حجاب تو در واقع پرجاذبه تر از هر مُد غربی است.

جاذبه های جسمانی زن باید از چشمان بی لیاقت پوشانده شود، . چرا تقلید میکنید از زنانی که به خاطر عفت و پاکدامنی ازدست رفته شان پشیمانند یا به زودی پشیمان خواهند شد؟

هر آنچه شما در مجلات مد و تلویزیونهای غرب میبینید، دروغ است . ارتباط نامشروع قبل از ازدواج چندان هم جالب نیست. ما جسم مان را به مردانی دادیم که عاشقشان بودیم ، فکر میکردیم این راهی است تا با ما ازدواج کنند، همانطوری که همیشه در تلویزیون دیده بودیم . اما بعد از مدتی تو میمانی و اشکهایت .

. ما زنان غربی شستشوی مغزی داده شده ایم که باور کنیم شما زنان مسلمان، مورد ظلم واقع شدید. اما در حقیقت این ماییم که مورد ظلم واقع شده ایم ، برده ی مدهایی هستیم که پستمان میکند ، نسبت به وزن و انداممان عُقده ای شده ایم، و گدای محبت مردان شده ایم....

ما مخفیانه تو را تحسین میکنیم و به تو رشک میورزیم ، با وجود اینکه برخی از ما آن را اقرار نمیکنیم.
خواهران من، گول نخورید. نگذارید شما را هم بگیرند. پاک و با نجابت بمانید. ما زنان مسیحی، حقیقتاً نیاز داریم ببینیم زندگی زنان چگونه باید باشد.

و نیاز داریم تا برای ما الگویی باشی، برای اینکه ما گمشده ایم. پاکی ات را نگه دار. به خاطر داشته باش، آب ریخته شده را نمی توان جمع کرد.

Please read to the end
Letter from Joanna Francis
American Writer and Journalist to Muslim Women: Everything you see in Hollywood is fake, distorted, deftly crafted
They portray illicit relationships as harmless entertainment because their purpose is to destroy the morality of societies.

They try to make our women happy and content with sexy movies and sexy videos, proud to dress up as weed and persuaded to have no family, and tempt you so.

Most of us are not happy! Millions of us take antidepressants, hate our jobs, and cry at night because of men who say they love us, but abuse us and go away.

They want to destroy your families and convince you to have fewer children. They portray marriage as a form of slavery, motherhood as a curse, and Baha'i, and purity as backwardness and idealism.
.
The mods coming out of the Western tailors are designed to make you believe that your most valuable asset is your physical appeal. But your casual clothes and your veil are actually more appealing than any western fashion.

The woman's physical attractions must be covered with inadequate eyes,. Why imitate women who regretted or would soon regret losing their chastity?

Everything you see in western fashion magazines and television is a lie. Illegal intercourse before marriage is not so interesting. We gave our bodies to men we loved, thinking we were the way to marry us, as we've always seen on television. But after a while you stay and your tears.

. We Western women have been brainwashed to believe that you, the Muslim women, were oppressed. But in fact we are oppressed, we are enslaved to the modesty we have, we have been compromised by our weight and limbs, and we have been begged by the love of men ....

We secretly admire and sympathize with you, even though some of us do not admit it.
My sisters, don't be fooled. Don't let them catch you either. Stay clean and polite. We Christian women really need to see what women's lives should be like.

And we need you to be a role model for us because we are lost. Keep your purity. Remember, spilled water cannot be collected.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان