کد خبر: ۱۳۰۳۳
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۱-04 December 2019
در آن روزگاری که دانشجوراه و ساختمان دانشگاه علم وصنعت بودم بودم،مکاتبه ای با یکی ازدانشگاه های انگلستان هم معماری را به صورت مکاتبه ای می خواندم.
بعداز سه سال ،معماری را کنارگذاشتم چون تحمل بحث کردن با کارفرمایی را نداشتم که متخصص نبودولی درهرزمینه ای می خواست دخالت و اعمال نفوذ کند. درذهنم اینگونه می گذشت که بهتراست کاری را درزندگی شروع کنم که قواعدوقوانین ریاضی و کاملا تخصصی برآن حاکم باشدوهرکسی نتوانددرموردش نظربدهد. 

به همین دلیل هم 34سال درمحاسبات سازه دوام آوردم.
حالا متوجه شده ام که درهررشته ی هنری که هرکسی نمی توانددرآن به جایی برسد،همه صاحب نظرند. وادبیات ازاین نظر رده ی یک را دارد.ازدکترفوق تخصص نورولوژیست گرفته تا مزرعه داری که کدو وخیارمی کارد،درکمال اعتمادبه نفس به خوداین اجازه را می دهندکه درموردفردوسی تا بالزاک اگراسمش را شنیده باشند،اظهارنظرکنند.

جناب پروفسوردراوقات بیکاری شاهنامه خوانده و ذوق زده شده که چه جالب است و درتعطیلات و مهمانی های دورهمی هم می شود برای بقیه ی خانواده و دوستان خواندو از رستم و سهراب گفت واز آن جا که ایشان گل سرسبدباسوادهای مجلسندکسی هم پیدا نمی شودکه غلطهای اورادرخواندن و نفهمیدن معنی گیرد. این جاست که استادبه خوداین اجازه را می دهد که درجلسه ی ادبی با حضورکسانی راکه عمری به پای شاهنامه طی کرده اند،افکارابتدایی و درست و غلط خودرا درموردشاهنامه بیان کند. پزشکان ،اغلب بنا به تربیت دانشگاهی وسپس خانوادگی ،خودازاعتمادبه نفس کاذبی رنج می برندولی دراین حددیگربرمی گردد به شلوغی شهر!
دیشب درجلسه ی نشردف،دوستی پرسن و سال ،شایدبزرگترازمن بادیدن آگهی پشت ویترین و نام سگ برکتاب موردبررسی ،به کتابفروشی آمدندو درجلسه حضوریافتند. کتاب سگ ازامانوئل اشمیت را نخوانده ،ولی زمین و مزرعه ی بزرگی دارد و درپی ساختن پناهگاه برای سگ هاست وهفت سگ دارد،درجلسه ی ادبی شرکت می کندو درمورد داستان هایی که بقیه خواندندهم نظر می دهدکه باید داستان هایی مطابق مشکلات و بدبختی های این روزها نوشت و . . . این جاست که یاد ابد و یک روز و خدایا منو گاوکن افتادم!

فرزانه کرم پور
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان