کد خبر: ۱۲۴۹۱
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۵-03 November 2019
نگاهی به زندگی پر فراز و نشیب و کارنامه فرهنگی عبدالرحیم جعفری
صدای مداوم و پُرکوبِ دستگاه چاپ سنگی با بوی تند نفسِ خسته و عرق مردانِ از پا افتاده و بوی گریس و سرب و مرکب چاپ درهم آمیخته بود و گوش و چشم و مشام را از هجوم بی‌وقفه خود می‌آزرد اما این‌همه مانعی نبود برای آرمیدن کارگری جوان و فرسوده که در شبانه‌روز جز در همین وقفه‌های دو‌ساعته میان شیفت‌های کاری‌اش مجالی برای دمی آسودن و رفع خستگی نداشت. 


حالا این فرصت دو‌ساعته، این خلاء سکرآور، به سر آمده بود و سرکارگر آمده بود بالای سر کارگر چاپ‌چی تا بیدارش کند.اما جوانْ انگار که از پس روزها و سال‌ها رنج؛ رنج بی‌پدری، رنج فقر، رنج درماندن در برآوردنِ حقیرترین حاجت‌های روزمره، انبان اندوهش چنان بار گرفته بود که دیگر رنج بیداری را، رنج «بیدار شدن» را تاب نمی‌آورد.

 «بیدار شو آتقی، آتقی بیدار شو...» اما فایده‌ای نداشت. تنِ جوان چنان در دالان‌های پیچاپیچ خواب و بی‌خبری فرو رفته بود که انگار دیگر هرگز بازگشتی در کار نبود. سرکارگر، جوان را از بستر کند و ایستاند و حسابی تکانش داد. ناگهان تقی از خواب پرید و بغضش ترکید «با همان ترکیدن بغض، طبیعت و سرشت دیگری یافتم، قشری از ناخودآگاه ذهنم جدا شد و پوست انداختم، آدم دیگری شدم». آن روز بغض تقی (عبدالرحیم) ترکید تا از مجرای آن اشک‌ها مسیر جدیدی در زندگی او باز شود. تو گویی عبدالرحیم جعفری آن رنج عظیم را توشه‌ای کرد تا با موفقیتی عظیم از زندگی ناهموار و پررنجش تاوان بستاند. این طبع بلند و بلندپروازی را او انگار از مادرش، کبری خانم، به ارث برده بود، زنی که با وجود فقر و تهیدستی هرگز دلش رضا نداد که تنها پسرش در کاری جز کارِ کتاب و نشر روزگار بگذراند. 

همو بود که هر بار عبدالرحیمِ عاصی را از سر کار در شرکت زیمنس و خوار و بار فروشی و... به چاپخانه علمی ـ جایی که پسرش هیچ دل خوشی از آن نداشت و فکر می‌کرد در آنجا زحماتش بی‌اجر می‌ماند ـ بازگرداند تا مبادا عبدالرحیم سرنوشتش را در جایی دور از اقلیم فرهنگ جست و جو کند. مسیری که عبدالرحیم جعفری پس از آن روز طی کرد سرنوشتی غریب و پرفراز و فرود را برای او رقم زد. داستان زندگی عبدالرحیم جعفری همان داستان تولد و بالیدن نشر مدرن در ایران است. جعفری هم مانند هر انسان پیشرو دیگری راه‌های نپیموده زیادی را برای نخستین بار پیمود و جاده‌های ناهموار فراوانی را با گام‌های مصمم خود هموار کرد. از طعن رقیبان نهراسید و درک کرد که شناکردن برخلاف جهت آب اگرچه هراسناک است اما اگر روزی جهت آب عوض شد تمام‌ هراس‌ها و طعن‌ها رنگ سعادت به خود می‌گیرند «قدرت آن را داشتم که ۱۸ ساعت در شبانه‌روز کار کنم و همیشه زیر بار قرض باشم». روزی که در سال ۱۳۵۱، عبدالرحیم جعفری اولین نسخه از شاهنامه امیرکبیر را روی میز کارش دید با خود اندیشید که تمام آنچه از همان سال‌های کارگری در چاپخانه علمی و پهن کردن بساط کتاب در دالان مسجد شاه در ذهن پرورانده رنگ واقعیت به خود گرفته؛ با خود فکر کرد تمام خیالاتی که با آنها شب‌های طولانی چیدن حروف سربی روزنامه اقدام و صدای ایران را در تهرانِ زیرچنبره قوای متفقین به صبح رسانده، به حقیقت پیوسته است. اما آن روز عبدالرحیم جعفری به خیالش هم نمی‌رسید که امواج پیش‌رو چه سهمگین‌اند و چه به‌ناگاه به سراغش خواهند آمد. 

عبدالرحیم جعفری در دوازدهم آبان سال ۱۲۹۸ شمسی در بالاخانه یکی از کاروان‌سراهای بازارچه عباس‌آباد در تهران متولد شد. هنوز شش سال بیشتر نداشت که پدرش به مشهد رفت و دیگر هرگز بازنگشت. چندسالی او و مادرش تحت کفالت منتخب‌الملک، معاون وزیر امور خارجه، بودند اما منتخب‌الملک که برای ماموریت به افغانستان اعزام شد، اوضاع مالی این خانواده دونفره به هم ریخت و عبدالرحیم که دیگر نمی‌توانست اشک‌های مادر را تاب آورد علیرغم مخالفت کبری خانم تحصیل را رها کرد و به چاپخانه علمی رفت تا مخارج زندگی خود و مادرش را تأمین کند. 

کار او در چاپخانة علمی تا ۱۸ سال بعد به رغم دوره‌هایی از غیبت ادامه یافت اما در آستانه سی‌سالگی دیگر کار در انتشارات علمی جاه‌طلبی آتقی را ارضاء نمی‌کرد «می‌خواهم از این رکود درآیم، جاری شوم و چون سیلابهای جاری بخروشم... و تصمیمم را هم گرفته‌ام، هرچه باداباد...». در روز نهم آبان ۱۳۲۸ آگهی کوچکی با این انشاء در صفحه آگهی‌های روزنامه اطلاعات به چاپ رسید «اینجانب تقی جعفری، بواسطه شدت عارضة چشم خود که محتاج استراحت و مداوا میباشد پس از چندین سال کار دائمی اینک از ادامه کار در کتابفروشی و چاپخانه آقای علی‌اکبر علمی استعفا نموده و از امروز در خدمت ایشان هیچگونه سمتی ندارم» و این پایان کار عبدالرحیم جعفری در دستگاه نشر خاندان علمی بود. 

کمی بعد عبدالرحیم جعفری با ده ـ دوازده هزار تومانی که از پی سال‌ها کار در دستگاه علمی اندوخته و به سختی آن را از علی‌اکبر علمی ستانده بود بالاخانه‌ای شانزده‌متری در طبقة دوم چاپخانه آفتاب در خیابان ناصرخسرو اجاره کرد و کار انتشارات امیرکبیر را در آنجا آغاز کرد. نخستین مؤلفانی که جعفری به سراغ‌شان رفت روشنفکرانی چون مرتضی کیوان، ابراهیم گلستان، پرویز شهریاری و منیر جزنی بودند که برخی از آن‌ها سال‌ها همراه امیرکبیر باقی ماندند. عبدالرحیم جعفری جایی در مورد منیر جزنی گفته بود که در طول شصت سال کار نشر هیچ‌کس به جز منیر جزنی او را تشویق نکرد. نخستین چهره‌هایی که عبدالرحیم جعفری برای کار نشر به سراغ‌شان رفت و نخستین کتاب‌هایی که منتشر کرد ـ آثاری مثل مجموعه چه میدانم؟ به سرپرستی مرتضی کیوان و زندگی خوش فرنسیس مکومبر به ترجمه ابراهیم گلستان و تاریخ علوم ـ نشان می‌داد که او با دیدی متفاوت از ناشران سنتی مثل برادران علمی یا برادران مشفق همدانی (مالکان انتشارات صفی‌علیشاه) سنگ‌بنای امیرکبیر را گذاشته است. 

در همان اوایل کار حتی جعفری بنا داشت مدیریت امیرکبیر را به جلال آل‌احمد بسپارد تا از مجرای روابط و نفوذ جلال در جامعه روشنفکری انتشارات نوپای امیرکبیر بتواند کتاب‌های متفاوتی را منتشر کند اما شبی که در کافه فردوسی جعفری پیشنهادش و چشم‌اندازش از امیرکبیر را برای جلال توضیح می‌داد جلال ناگهان درآمد که «رئیس! من می‌ترسم این آتش تو بال و پرت را بسوزاند و کار دست خودت بدهی» دیری نگذشت که همین‌طور هم شد و انتشارات امیرکبیر بواسطه انتشار و شکست کتاب حجیمِ تاریخ علوم عملا ورشکسته شد و چیزی نمانده بود که رؤیاهای دور و دراز آتقی برای انتشاراتش بدل به خاکستر شود. اما به‌واسطه کمک و ابتکار میرزا ابولقاسم گلشن،از معتمدین بازار، انتشارات امیرکبیر نه تنها از ورطه ورشکستگی نجات یافت بلکه صاحب نخستین فروشگاه خود در خیابان ناصرخسرو هم شد و کم‌کم به واسطه نشر کتاب‌هایی مثل تاریخ هیجده‌ساله آذربایجان و تاریخ مشروطه و گرفتن امتیاز انحصاری نشر آثار صادق هدایت، کار انتشارات رونق گرفت. 

چاپ آثاری مثل فرهنگ معین نیز بر اعتبار انتشارات افزود تا اینکه با آغاز دهه چهل آنچه عبدالرحیم جعفری انتظارش را می‌کشید بالاخره اتفاق افتاد. ورق برگشت و جهت آب عوض شد! دهه چهل آبستن رونق اقتصادی و رشد طبقه متوسط و پاگرفتن جنبش روشنفکری نوینی بود که خوراک فکری‌اش را ناشری مثل امیرکبیر می‌توانست تأمین کند نه ناشرین سنتیِ شاه‌آبادی. در همان سال‌های نخست دهه چهل بود که عبدالرحیم جعفری از طریق بهاء‌الدین خرمشاهی با غلامحسین ساعدی آشنا شد. 

نخستین کتابی که از غلامحسین ساعدی در انتشارات امیرکبیر منتشر شد کتاب خیاو بود. این کتاب مقدمه همکاری پردامنه ساعدی با انتشارات امیرکبیر و انتشار مجله الفبا در این انتشارات بود که باعث شد عبدالرحیم جعفری صاحب چیزی شود که یک دهه پیش نتوانسته بود از طریق جلال آل‌احمد به آن دست یابد، کم‌کم امیرکبیر در کنار موفقیت‌های تجاری‌اش وجهه‌ای نیز در میان روشنفکران و شعرا و نویسندگان طراز اول آن روزگار؛ کسانی همچون احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج، منوچهر آتشی، نصرت رحمانی و احمد محمود پیدا کرد و نشرِ آثار این روشنفکران در عطشِ فرهنگی دهه چهل رونقی دوچندان به کار امیرکبیر داد. کم‌کم این رونق جدیدِ بازار کتاب در کنار چاپ کتا‌ب‌های کمک درسی و فعالیت عبدالرحیم جعفری در «شرکت سهامی طبع و نشر کتابهای درسی» چنان دایره کار امیرکبیر را گسترده کرد که جعفری موفق شد تا اوایل دهه پنجاه سهام «شرکت کتابهای جیبی» و «موسسه انتشارات فرانکلین» را بخرد و بخشی از سهام «شرکت افست» را نیز خریداری کند و شعب متعددی در تهران و یک شعبه نیز در مشهد دایر کند. 

عبدالرحیم جعفری از معدود ناشران ایرانی بود که برای بلندپروازی‌های فرهنگی‌اش ارزشی همپای جاه‌طلبی‌های تجاری‌اش قائل بود وگرنه هیچ منطقی تجاری‌ای شانزده سال کار طاقت‌فرسا و سرمایه‌گذاری بر روی فرهنگ معین را نمی‌توانست توجیه کند. از این گذشته، عبدالرحیم جعفری مردِ اولین‌ها بود. امیرکبیر اولین ناشر ایرانی بود که توانست کتابفروشی‌های زنجیره‌ای دایر کند، اولین ناشر ایرانی بود که به پرداخت حق‌التحریر به مؤلفین و مترجمین رسمیت بخشید، اولین ناشر ایرانی بود که در مقام سفارش‌دهنده به نویسندگان و مترجمان ظاهر شد، اولین ناشر ایرانی بود که اتلیه مستقل طراحی تاسیس کرد و برنامه‌ای هفتگی، ویژه رپرتاژ کتاب در تلویزیون ملی به راه انداخت. امیرکبیر اولین ناشر ایرانی بود که مجله‌ای پرنفوذ در میان روشنفکران همچون الفبا را انتشار داد، اما مردِ اولین‌ها در اولین روزهای اولین انقلابِ کلاسیک در خاورمیانه در قرن بیستم،آخرین روزهای مدیریت خود را بر بنگاه انتشاراتی‌اش، پشت سر می‌گذاشت. شاید دوباره جهت آب عوض شده بود!

علیرضا اکبری

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان