کد خبر: ۱۱۹۲۸
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰-22 September 2019
هرساله میلیون‌ها نفر در جهان دچار سانحه شغلی می‌شوند و از این بین، تعداد زیادی دچار ناتوانی و معلولیت شده یا فوت می‌کنند.
عصراسلام:
سالانه حدود ۷/۲۴ میلیارد تومان هزینه‌های درمان بستری و سرپایی به‌دلیل حوادث ناشی از کار به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل می‌شود، آیا حق بیمه شناور می‌تواند ابزاری بازدارنده در برابر این هزینه ها باشد؟

علی سبزطجری، رئیس گروه کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین‌اجتماعی به مطالعه حوادث ناشی از کار و اثرات آن بر هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ پرداخته است. در این گزارش نگاهی کرده‌ایم به مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش.

در این تحقیق مقایسه‌ای-توصیفی، هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی ناشی از حدود ۹۶ هزار حادثه شغلی ثبت شده در سال‌های۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ در بیمه‌شدگان تحت‌پوشش سازمان تامین‌اجتماعی موردبررسی قرار گرفته است. 

گردآوری اطلاعات از طریق فرم‌های آماری،  سامانه جامع کمیسیون‌های پزشکی و نیز داده‌های ثبت‌شده در سیستم‌های  سازمان تامین‌اجتماعی انجام شده است.

یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که به‌طور متوسط در هر سال حدود ۱۱۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت و ۱۷۶ نفر ازکارافتاده کلی و  ۲۹۲ نفر ازکارافتاده جزئی می‌شوند. همچنین ۹۹۸ نفر غرامت مقطوع نقص عضو دریافت می‌کنند و ۱۷ هزار و ۶۶۵ نفر از حادثه‌دیدگان نیز  از بهبودی کامل برخوردار می‌شوند. 

به‌طور متوسط حوادث ناشی از کار، سالانه حدود ۷/۱۴ میلیارد تومان بار مالی بابت هزینه‌های کوتاه‌مدت و حدود ۷/۲۴ میلیارد تومان بابت هزینه‌های درمان بستری و سرپایی و حدود ۷/۴۹ میلیارد تومان بار مالی بابت هزینه‌های بلندمدت برای سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کرده است. 

به‌طور کلی در سال‌های موردمطالعه، متوسط مجموع هزینه‌های سالانه انجام‌شده سازمان بابت هزینه‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و درمانی، بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده است.   

بروز حوادث ناشی از کار در هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان تامین‌اجتماعی تاثیر دارد و سالانه باعث ایجاد هزینه و خسارت برای سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود.

براساس یافته‌های این تحقیق، در صورتی که چاره‌اندیشی اصولی برای حوادث کار نشود، با توجه به افزایش روزافزون بیمه‌شدگان سازمان، حوادث ناشی از کار منجر به کاهش مدت بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان، افزایش مدت پرداخت مستمری فوت و ازکارافتادگی و افزایش سایر هزینه‌های کوتاه‌مدت سازمان خواهد شد.

براساس یافته‌های این پژوهش، در کوتاه‌مدت ضرورت اجرای قوانین تامین‌اجتماعی به‌منظور ترغیب کارفرما برای نوسازی صنایع و توسعه برنامه‌های آموزشی کارگران اجتناب‌ناپذیر است. در درازمدت نیز ضرورت ایجاد تغییراتی در قوانین موجود و شناورکردن حق‌بیمه پرداختی بر مبنای رتبه‌بندی سطح ایمنی و بهداشت مراکز تولیدی و صنعتی و تعیین ضریب پرداختی خسارات اعم از مستمری، غرامت و درمان بر مبنای رتبه‌بندی سطح ایمنی و بهداشت را ایجاب می‌کند.

هر چهاردقیقه یک نفر بر اثر حوادث ناشی از کار  فوت می‌شود

حوادث شغلی یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود که تقریبا از حدود ۱۵۰ سال پیش، افزایش چشمگیری داشته و چندین برابر شده است. براساس یافته‌های این تحقیق، حوادث شغلی به‌طور خاص ضمن تاثیر بر شاخص‌های اقتصادی، ضایعات انسانی نیز به همراه دارد. 

هرچند هنوز سنجش تمامی ابعاد هزینه‌های انسانی مثل درد و رنج و غصه قربانیان و اطرافیان آن‌ها با وجود تمام تلاش‌های به‌عمل آمده غیرممکن است، اما برخی دیگر از ابعاد آن قابل‌سنجش است. 

مهم‌ترین قسمت هزینه‌های این حوادث، هزینه‌های انسانی آن‌هاست. مرگ‌های ناشی از حوادث شغلی باعث اتلاف عمر، سال‌های کاری و هزینه‌های مرتبط می‌شود. یافته‌های این تحقیق اشاره دارد که سالانه حدود ۳۱۷ میلیون حادثه شغلی در سراسر جهان رخ می‌دهد و روزانه حدود شش هزار و ۳۹۰ کارگر به‌دلیل حوادث شغلی، جان خود را از دست می‌دهند.

به‌طور میانگین تقریبا هر چهار دقیقه یک نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در محیط‌های کاری جان می‌بازد. ۱۶۰ میلیون کارگر از بیماری‌های مرتبط با کار رنج می‌برند. 

۳۱۳ میلیون کارگر از آسیب‌های غیر مرگبار رنج می‌برند. ۶۰ درصد از نیروی کار در جهان در برابر حوادث و بیماری‌های مربوط به کار به‌طور نامناسب محافظت می‌شوند و چهاردرصد از تولید ناخالص داخلی سالانه کشورهای جهان نیز بر اثر بیماری‌ها و آسیب‌های مربوط به کار از دست رفته است.

راه‌های علمی کاهش حوادث ناشی از کار

یکی دیگر از متغیرهای موثر در افزایش هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی، متغیر سال‌های کاری ازدست‌‌رفته ناشی از حوادث شغلی است. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که تعداد کل روزهای ازدست‌رفته کاری به‌دلیل معالجه سرپایی و بستری فرد در اثر حادثه، در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، حدود ۱۳ هزار و هفتصد و بیست سال بوده، یعنی به‌طور متوسط سالانه حدود دو هزار هفتصد و چهل و چهار سال کاری. 

همچنین فوت و ازکارافتادگی کلی ناشی از کار در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ نیز منجر به از دست رفتن ۲۹ هزار و نهصد و پنجاه و پنج سال کاری (به‌طور متوسط سالانه پنج‌ هزار و نهصد و نود و یک سال کاری) شده است.

علاوه بر این، براساس نتایج این پژوهش، به‌ازای هر حادثه، به‌طور متوسط ۰۵/۵۲ روز استراحت پزشکی استفاده شده و به‌ازای هر حادثه‌دیده به‌طور متوسط حدود ۶۶۴ هزار تومان غرامت نقص عضو مقطوع پرداخت شده است. به‌ازای هر حادثه شغلی نیز به‌طور متوسط حدود ۹۵/۲۲ سال ازدست‌رفته وجود دارد که هر سال ازدست‌رفته نیز حدود ۲۷/۷ میلیون تومان هزینه در بر داشته است. 

همچنین به‌ازای هر حادثه به‌طور متوسط ۲/۵۰ روز استراحت پزشکی استفاده شده و هزینه درمانی به‌ازای هر حادثه حدود پانصد و سه هزار و هشتصد و پانزده تومان و به‌ازای هر حادثه‌دیده حدود هشتصد و هفتاد و چهار هزار  تومان غرامت نقص عضو مقطوع پرداخت شده است.

 حوادث ناشی از کار در مجموع باعث افزایش ۴۴۶ میلیارد تومانی مصارف سازمانی در سال‌های مورد مطالعه شده است. به عبارت دیگر، حوادث شغلی به‌طور متوسط سالانه حدود ۸۹ میلیارد تومان برای سازمان تامین‌اجتماعی هزینه ایجاد کرده است.

نتیجه این گزارش نشان می‌دهد، با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های ناشی از حوادث شغلی، چنانچه برنامه‌ریزی مناسبی برای پیشگیری و کاهش حوادث شغلی صورت نگیرد، در آینده نزدیک  با پدیده ازکارافتادگی و فوت زودهنگام نیروی کار مواجه خواهیم شد که خود منجر به ایجاد هزینه‌های انسانی ازدست‌رفته و ایجاد بحران منابع مالی در سازمان تامین‌اجتماعی خواهد شد. 

به همین دلیل برای کاهش تبعات حوادث ناشی از کار، شناورکردن حق‌بیمه براساس میزان حوادث ناشی از کار در کارگاه‌ها و تعیین حق‌بیمه پرداختی بر مبنای رتبه‌بندی سطح ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها باید انجام شود. 

همچنین تعیین ضریب پرداختی خسارات اعم از مستمری، غرامت و درمان بر مبنای رتبه‌بندی سطح ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها، اهدای جوایز به موسسات و کارگاه‌هایی که با اجرای طرح‌های برتر ایمنی، تدابیر حفاظتی مطلوبی را در جهت کاهش حوادث اتخاذ می‌کنند و تدوین برنامه‌های آموزشی مداوم و منسجم با هدف پیشگیری از حوادث و دستورالعمل نحوه اجرا و پیاده‌سازی آن در کارگاه‌ها باید در دستورکار قرار بگیرد تا آثار سنگین حوادث ناشی از کار کاهش پیدا کند.

هزینه‌های حوادث ناشی از کار بر بخش درمان تامین‌اجتماعی

براساس نتایج این پژوهش، سازمان تامین‌اجتماعی بیش از یک‌سوم از وصولی‌هایش را صرف هزینه‌های درمانی می‌کند و بیش از ۵۰ درصد از دریافتی‌های حق‌بیمه را به هزینه‌های بلندمدت که شامل پرداخت مستمری به بازنشستگان، ازکارافتادگان، فوت‌شدگان و بازماندگان به همراه کمک‌های جانبی مثل عیدی، حق اولاد، کمک‌هزینه مسکن و... اختصاص می‌دهد. 

همچنین حدود دودرصد دریافتی‌ها را به کمک‌های کوتاه‌مدت شامل هزینه کفن‌ودفن، غرامت دستمزد ایام بیماری ناشی از کار، غرامت نقص‌ عضو مقطوع، پروتز و اروتز و هزینه سفر بیمار و همراه، تخصیص می‌دهد. سال ۱۳۹۵، در کشور ایران حدود ۱۸ هزار و ۵۲۲ نفر از بیمه‌شدگان دچار حادثه ناشی از کار شدند و سازمان تامین‌اجتماعی در راستای نقش حمایتی و قانونی خود حدود ۵۸۰ میلیارد تومان غرامت بابت ۳۳۲ هزار و ۸۴۱ روز استراحت، نقص عضو و مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از حوادث کار  پرداخت کرد.

از حادثه‌دیدگان فوق حدود ۳۹۸ نفر دچار ازکارافتادگی کلی، ۶۰۲ نفر دچار ازکارافتادگی جزئی و ۱۰۹۸ نفر دچار نقص عضو کمتر از ۳۳ درصد شدند. براساس نتایج این مطالعه علمی، هزینه‌های ناشی از حوادث شغلی به‌خوبی روشن می‌کند که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها از نوع اجتماعی بوده و علاوه بر سازمان تامین‌اجتماعی به کلِ جامعه تحمیل می‌شود. 

از بین نتایج حوادث شغلی که به‌دست آمده، می‌توان گفت، به‌طور میانگین حدود ۹۲ درصد حادثه‌دیدگان به بهبودی کامل رسیده‌اند. طی سال‌های موردمطالعه نیز حدود ۸/۷۳ میلیارد تومان (غرامت دستمزد ایام بیماری بیش از ۷۰ میلیارد تومان و غرامت نقص عضو مقطوع بیش از ۳/۳میلیارد تومان) بار مالی به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل شده، یعنی به‌طور متوسط سالانه حدود ۷/۱۴میلیارد تومان. 

درواقع، حوادث ناشی از کار در سال‌های مورد پژوهش، بیش از ۶/۱۲۳ میلیارد تومان، یعنی به‌طور متوسط سالانه تقریبا ۷/۲۴ میلیارد تومان بارمالی ناشی از هزینه‌های بستری و سرپایی برای سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد کرده است. 


نتایج به‌دست آمده از تحقیق، حاکی از آن است که هزینه انسانی حوادث شغلی منجر به فوت و ازکارافتادگی کلی و جزئی طی سال‌های موردمطالعه حدود ۲۴۸ میلیارد تومان یا به‌عبارتی به‌طور متوسط سالانه حدود ۴۹ میلیارد تومان بوده است.

 
نویسنده : امین جلالوند
آتیه‌نو 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان