کد خبر: ۱۱۳۶۶
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۵-19 August 2019
عیب یابی کنتاکتور تابلو برق
نوع عیب

علت عیب
طریقه ی برطرف کردن عیب

کنتاکتور جذب نمی کند:

در مدار فرمان قطع شدگی وجود داردمدار فرمان را کنترل کنیدسیم های رابط را کنترل کنید و در صورت لزوم آنها را تعویض نماییدبی متال را کنترل کنیدکنتاکت های شستی یا میکروسوییچ خوب عمل نمی کنندکنتاکت ها را تمیز کرده و در صورت لزوم آنها را عوض کنیدولتاژ تغذیه ی کنتاکتور کم استاز بوبین با ولتاژ مناسب استفاده کنیدتایمر یا کلید اتوماتیک دیگری عمل نمی کندمدار تغذیه ی تایمر را کنترل کنیدکنتاکت های تایمر را کنترل کنید

کنتاکتور موقتا جذب شده و بعد قطع می شود

کنتاکت کمکی مدار نگه دارنده را نمی بنددکنتاکت را تمیز کنیداتصالات را کنترل نماییددر کنتاکتور جریان مستقیم مقاومت پیش‌گذار، قطع شدگی داردمقاومت پیش گذار را تعمیر یا تعویض کنید

در موقع وصل فیوز، مدار فرمان قطع می شود

در مدار فرمان یا در شستی ها اتصال کوتاه وجود دارداتصال کوتاه را برطرف کنید (اغلب اتصال کوتاه ها در شستی ها اتفاق می افتد)سیم پیچ کنتاکتور سوخته استبوبین کنتاکتور را تعویض کنید

بوبین کنتاکتور زیاد گرم شده و می سوزند

مدار هسته بسته نشده و فاصله ی هوایی وجود داردمسیر حرکت هسته و سطح قطب ها را کنترل و با بنزین یا تری‌کلرا‌تیلن تمیز کنیدبوبین کنتاکتور با ولتاژ نامی خود تغذیه نمی شودبرای کنتاکتور از بوبین مناسب استفاده کنیدبوبین کنتاکتور اتصال حلقه داردبوبین کنتاکتور را تعمیر یا تعویض نماییددر جریان مستقیم، کنتاکت کمکی مقاومت پیش گذار باز نمی شودکنتاکت کمکی را کنترل، تعمیر یا تعویض نماییددر جریان مستقیم مقاومت پیش گذار اتصالی داردمقاومت پیشگذار را تعویض نمایید

کنتاکتور جذب کرده، اما صدا می دهد

مدار هسته بسته نمی شودسطح قطب ها و مسیر حرکت هسته را کنترل و با بنزین یا تری کلرا تیلن تمیز کنیدحلقه ی اتصال کوتاه روی سطح قطب ها، در هنگام مونتاژ اشتباه گذاشته شده استهسته را در آورده و آن را کنترل کنید و دوباره  درست جا بزنیدحلقه ی اتصال کوتاه روی هسته قطع شده استحلقه ی اتصال کوتاه روی هسته را کنترل و تعمیر یا تعویض نمایید

کنتاکتور قطع نمی کند

قطعات اتصال کنتاکتور به یکدیگر جوش خورده اند (پایان عمر مکانیکی)کنتاکتور را باز و کنتاکت ها را تعویض کنیددر سیم های رابط المان های مدار فرمان، اتصال کوتاه یا در چند نقطه اتصال به زمین وجود داردسیم ها را کنترل و اتصالی را بر طرف کنیدکنتاکت های تایمر به یکدیگر اتصالی دارند و باز نمی شوندکنتاکت های تایمر را تمیز و یا تعویض کنید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان