کد خبر: ۱۰۹۴۵
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۷-07 August 2019
ﺳﺎﺭﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾﯽ ﺍﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺎﺭﻥ(ﮐﺎﺭﻥ) ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍقداماتی ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻥ انجام داد، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩﻫﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥﻫﺎﯼ اصلی ﺳﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯﺁﻥ ﻣﺎﺯﯾﺎﺭ ﭘﻮﺭ ﻗﺎﺭﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮﺩ.
پس از مازیار ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﯾﻌﻘﻮﺏ ﻟﯿﺚ ﺻﻔﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻣﯿﺮ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۲۹۸ ﺩﺭ ﺳﺎﺭﯼ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﺭﻭﺱﻫﺎ ﺳﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.

  ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺁﻝ ﺯﯾﺎﺭ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻝ ﺑﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻮﺩﻧﺪﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۴۲۶ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻏﺰﻧﻮﯼ ﺑﻪ ﺳﺎﺭﯼ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺭﯼ ﺭﺳﺘﻢ ﺷﺎﻩ ﻏﺎﺯﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۵۵۸ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩ، ﺍﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ (ﻣﺮﻗﺪ ﻋﻼﺀﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ) ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎﻩ ﻏﺎﺯﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮﺩ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻐﻮﻝﻫﺎ ﻣﺮﻋﺸﯿﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻋﺮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺭﯼ ﺣﮑﻢ ﺭﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

 ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۷۹۵ ﻩ . ﻕ.ﮐﻪ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﺭﯼ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﮐﺮﺩ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﺩﮔﺮﺑﺎﺭ ﻣﺮﻋﺸﯿﺎﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺳﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺁﻝ ﺟﻼﻭﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺁﻣﺪﻧﺪ...

چند سال پیش نام خیابان "قارن" را به " آیت الله کاشانی" تغییر دادند که با مقاومت مردم روبرو شد و تقریبا هیچ کس از این تغییر نام استقبال نکرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان