کد خبر: ۱۰۸۲۲
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶-04 August 2019
نصرت الله معینیان راديو ايران و خبرگزاری پارس را كه ۲ موسسه تقريباً مُرده بودند را با كمترين هزينه و نيروی انسانی بصورتی در آورد كه با بهترين موسسات مشابه در كشورهای پيشرفته كوس برابری ميزدند.
 عصراسلام:برای رسيدن به اين هدف، او مقررات استخدامی جداگانه ای، همراه با انضباط سخت و آموزش ضمن خدمت به اجرا در آورد كه در آن پرداخت دستمزدها بصورت روزانه صورت ميگرفت. حتی از قلم افتادن يک (واو) در يک مطلب جريمه سنگين داشت و همين روش باعث پرورش نسلی شد كه تا سالها رسانه های كشور را با كيفيت خوب اداره ميكرد.

معينيان با ابداع تلفن ۲۷۰۰۰ شخصاً به نظرات مردم نسبت به برنامه‌های راديو رسيدگی دقيق ميكرد و اگر از يک موسسه دولتی ديگر شكوه و شكايت كرده بودند تا رسيدن به حصول نتيجه، كار را شخصاً دنبال ميكرد. در زير دفتر ويژه تلفن ۲۷۰۰۰ اقدامهايی را كه درباره هر تماس تلفنی مخاطب صورت گرفته بود، شخصاً مينوشت و امضاء ميكرد. معينيان نامه های وارده را در كمتر از ۱۲ ساعت ميخواند و پاسخ ميداد و از دريافت پيشنهادها و طرحهای تازه استقبال ميكرد و حتی آنها را ميخريد. برای هر برنامه، يک شورا به وجود آورد و اتخاذ هرگونه تصميم بانظر شورا بود که اعضاء آن در کار خود استاد بودند.

در آن زمان معينيان اجازه پخش برنامه روزانه «در گوشه و كنار شهر» به تهیه کنندگی، خبرنگاری و مجری گری پرویز یاحقی، را در ساعت ۴:۳۰ عصر از راديو ايران داده بود كه ضعفها و نارسايیهای جامعه تهران را منعكس ميكرد. او با پیشنهاد داود پیرنیا و تخصیص بودجه جهت ساختن برنامه موفقیت آمیز و پرمخاطب گلها با رضایت تمام موافقت کرد که یکی دیگر از کارهای با ارزش اوست.
خبرهای ساير كشورها بايد از چند منبع گرفته ميشد تا مبادا يک منبع مغرض باشد و ایران هنوز نتوانسته معادل سر دبيرانی كه او در دوران طولانی مديريتش بر خبرگزاری و راديو پرورش داد، توليد كند.

اسدالله علم در بهمن ۴۱ با برداشتن معينيان از سازمان انتشارات و راديو و انتصاب او به وزارت راه، اشتباه بزرگی مرتكب شد كه در بوجود آمدن رويدادهای بعدی تاثير فراوان داشت. برنامه های راديو با مديريت منصوب از جانب اسدالله علم تا حدی باعث تشديد وضعيت شد و فردی كه جانشين معينيان شده بود، اجازه داده بود كه در بهار ۴۲ دستگاه‌های پخش ساز و آواز راديو را به قم ببرند و در ميدانها و چهار راه‌های شهر با صدای بلند ترانه پخش كنند، كاری كه قبلاً سابقه نداشت. 

اسدالله علم چند ماه بعد متوجه اشتباهش مبنی بر تغيير معينيان شد و او را با حفظ سمت وزارت راه بار ديگر به مديريت رادیو باز گرداند كه حسنعلی منصور در اسفند همان سال انتشارات و راديو و ادارات مربوط را در هم ادغام كرد و به صورت وزارتخانه در آورد.

معينيان سالها بعد پيشنهاد رياست دفتر شاه را پذيرفت تا رابط اطمينان بخش و بی‌غرضی ميان مردم و شاه باشد. اما روال كار در دربار طوری بود كه معينيان امكان كمک كردن به حل مسائل را بدست نمی آورد و در اينجا يک مدير شايسته، بينظر و ميهندوست عملا خنثی شد و كار موثری نتوانست انجام دهد. 

سپهبد نصيری هم با مخالفت با برنامه های اصلاحی معينيان کار را بر او دشوارتر ساخت. نصيری نميخواست که شاه مستقيماً از مشکلات و مسائل آگاه شود. نصيری مايل بود که همانند سابق، مسائل پس از سانسور او به اطلاع شاه برسد و ارسال پاسخها نيز تحت کنترل او باشد. بسياری از کارشناسان خارج ساختن معينيان از بخش اجرايی و قراردادن او را در چهار ديواری يک دفتر در طول يک دهه، بزرگترين اشتباه ميدانند. وی هم اکنون ۹۸ ساله است و در آمریکا زندگی میکند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان