کد خبر: ۱۰۸۰۴
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۳-03 August 2019
سفیر کبیر ایران در قاهره در سال ۱۳۲۰
متولد ۱۲۶۲ در تهران، فارغ التحصیل مدرسه حقوق فرانسه.در ۱۲۸۷ وارد خدمت در وزارت امور خارجه گردید. اهم مشاغل او در وزارت امور خارجه عبارتست از: نایب اول کنسولگری استانبول ، رئیس اداره حسابرسی ، رئیس اداره دول غیرهمجوار ، وزیرمختار در کشورهای بالکان ، وزیرمختار در قاهره ، وزیرمختار در بلژیک ، سفیرکبیر در افغانستان ، و سفیرکبیر در مصر .

غیر از مشاغلی که در وزارت امور خارجه داشت، مدتی سرپرست محصلین ایرانی در اروپا بود و چند سالی نیز ریاست تشریفات دربار را عهده دار گردید. 

در سال ۱۳۱۳ مدتی در کابینه فروغی رئیس اداره کل تجارت بود.

در ۱۳۲۰ که با سمت سفیرکبیر، در قاهره اقامت داشت، جای خود را به محمود جم داد و از آن تاریخ به بعد، کاری به او ارجاع نشد یا خود وی کاری قبول نکرد.

او از رجال دانشمند و جدی دوران معاصر است. در ماموریت های مختلف، نسبتی به وی داده نشده است. زمین های زیادی از راه ارث نصیب او شد که وراث او از آنها بهره گرفتند. در ۱۳۴۶ در ۸۴ سالگی در تهران درگذشت.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها