کد خبر: ۱۰۳۸۶
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۵-24 July 2019
طبق ماده ی و۱۲۷ و۱۲۶قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد:
اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

می توان علم متنازع فیه را منطبق بر بند پ از ماده ی ۱۲۶دانست که البته باید دارای شرایطی باشد:
اولاقصد معاون 
و تقدم عمل با فعل 
 که با توجه به ماده ی ۶۶۲قانون مجازات فردی که مال مسروقه‌رو خریداری نموده است بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده که اشعار می دارد:
 هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
و مجازات معاون جرم طبق ماده ی ۱۲۷قانون مجازات اسلامی خواهد بود که بند آخر این ماده بیان می‌دارد " یک یا دو درجه پایین تر از جرم ارتکابی " که با توجه به اینکه در اینجا مجازات فرد مباشر درجه‌ی ۵ هست، لذا مجازات معاون حبس تعزیری درجه‌ی ۶ یا ۷ خواهد بود که میزان حبس آن ۹۱ روز تا ۲ سال خواهد بود که با توجه به شرایط شخصی مرتکب، شرایط پرونده و ... ممکن است متغیر باشد.
لکن امکان دارد دادگاه حکم به جزای نقدی نیز دهد که در این خصوص با توجه به رویه‌ی فعلی دادگاه‌ها نمیتوان به طور قطع نظر داد !
@behnam_chahardolii
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان