کد خبر: ۱۰۳۶۵
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۸-24 July 2019
شاردن فرانسوی که به دربار صفوی و اشراف، رفت‌و‌آمد داشت درباره بردگان در ایران مینویسد:
در اصفهان اکثر بردگان سفیدپوست بوده که به بهای زیاد از قفقاز آورده میشدند و سیاه‌پوستان نیز از بندر مالابار در هندوستان می‌آوردند که حدود ۳۰۰۰ تن در دربار و بسیاری نیز نزد توانگران هستند و برای رعایت احترام، آنان را «لـله» یا «استاد» می‌نامند
.
اما در زمان قاجاریه و پس از ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﭽﺎﯼ ﻭ جدایی قطعی ارمنستان و گرجستان، ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺮﺩﻩﻫﺎﯼ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و بردگان سفیدپوست کمیاب شدند و به استثنای دختران زیبای قفقازی که کم‌و‌بیش وارد حرمسرا می‌شدند، پس از اندک زمانی از بردگان سفیدپوست اثری نماند، درنتیجه به واردکردن برده از آفریقا روآوردند و بردگان مرد سیاهپوست، شمارشان رو به افزایش گذاشت که از آفریقای شرقی دزدیده شده و از راه عربستان و یا از طریق مسقط به بنادر ایران و درنهایت به بازار شیراز آورده شده و در آنجا فروخته میشدند، ولی مرگ و میر زیاد این رنگین پوستان، مانع از آن می‌شد که در جمعیت کشور عامل مهمی باشند 

البته ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﯿﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ بیشتر به پس از اسلام باز میگردد که ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﮐﻨﯿﺎ ﻭ ﺗﺎﻧﺰﺍﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ می‌آوردند و همعصر با یعقوب_لیث در قرن‌سوم هجری، قیام آنان بنام زنگیان که برعلیه ظلم خلفای عباسی بود (گویا شیعه علوی بودند) در تاریخ مشهور است‌. همچنین ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺮﺩﮔﯽ، ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯان ویژه ﺑﺰﺭﮒ ﺯﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ نیز ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﯽﺑﺮﺩﻧﺪ، به ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و حرمسراهای ﺍﻋﯿﺎﻥ، ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻭﺍ ﻣﯽﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. البته بعضی نیز به مراتب بالا دست میافتند! ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﯾﻌﻘﻮﺏ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۷۱۷ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ
.
از طرفی ایرانیان نیز از اوایل صفویه طی کشمکش‌های خود با اهل سنت ترکستان و عثمانی، گاهی با فتوای مفتی‌ها به بردگی میرفتند و حتی در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه، هزاران اسیر جنگی ایرانی یکجا در بازار خیوه فروخته شدند
.
بطور خلاصه میتوان گفت که این هموطنان، ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ. ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ، ﺧﻮﺯﺳﺘﺎن ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻭ ﻧﯿﺎﯾﺶﻫﺎﯼ ﺷﻤﻨﯽ، ﺯﺍﺭﺧﻮﺍﻧﯽ میگویند. ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ، ﺍﺳﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻥﻫﺎ، ﻧﺎﻡ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﺮﺳﯿﺎﻫﺎﻥ، ﺯﻧﮕﺎﺭآباد، ده زنگیان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان